VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

BronnenmagazijnDIALOOG?
“Geen toekomst voor islam”, kopten verschillende regionale dagbladen – waaronder het Brabants 
Dagblad – begin april. Een bericht dat de aandacht trok, niet in het minst omdat het een 
uitspraak betrof van een kerkelijk leider, bisschop Muskens van Breda. Muskens, die nota bene 
kort na het overlijden van paus Johannes Paulus II diens onvermoeibare inzet voor de 
onderlinge dialoog nog zo prees en zich bezorgd maakte over de voortgang ervan in de 
toekomst. Maar toch: alleen het christendom en het boeddhisme bieden perspectief voor 
mensen. Islam en hindoeďsme zijn kansloos voor de toekomst. De islam omdat deze godsdienst 
van meet af aan oorlogszuchtig is geweest, het hindoeďsme vanwege het kastenstelsel. En zoals 
gebruikelijk volgden al snel de nuanceringen: geen toekomst voor de islam, tenzij ze iets doet 
aan het rechts-extremisme.
Je moet het lef maar hebben om twee wereldgodsdiensten van formaat te dumpen en alleen te 
preken voor eigen parochie. Alsof niet ook islam en hindoeďsme miljoenen gelovigen 
wereldwijd zin aan hun bestaan geven. En dan vergeten we nog maar even dat het christendom 
jarenlang bloedige kruistochten ondernam tegen de islam, in de middeleeuwen zijn heksen 
vervolgde en verbrandde, critici middels de Inquisitie aan de kant zette en nog een aantal van dit 
soort vredelievende activiteiten. En over het kastenstelsel als sociale belemmering voor de 
toekomst gesproken: het feit dat duizenden vrouwen de belangrijkste draagsters zijn van de 
christelijke kerken staat lijnrecht in tegenstelling met het vrouwonvriendelijke beleid van de 
(katholieke) kerk tot nu toe.
In een multiculturele samenleving van vandaag de dag en de aanwezigheid van bijna 1 miljoen 
moslims in ons land, is de stelling dat islam en hindoeďsme geen toekomst hebben niet alleen 
ongepast en weinig respectvol, maar ook onhoudbaar en heilloos. Het is niet alleen een gemiste 
kans voor voortzetting van de dialoog, maar helaas ook voer en munitie voor rechts-
extremistische stromingen.
Inmiddels heeft de nieuwe paus Benedictus XVI laten weten alles te doen wat in zijn macht ligt 
om de oecumenische beweging te stimuleren en een open en eerlijke dialoog te willen aangaan 
met volgelingen van andere religies. Het was dan ook niet verwonderlijk dat moslims in de hele 
wereld de nieuwe paus van harte hebben verwelkomd. Dat geeft in ieder geval perspectief voor 
de toekomst van de interreligieuze dialoog. 
En laten we hopen dat deze dialoog er niet op is gericht om zoveel mogelijk schapen weer in het 
eigen hok te drijven.

Jan Simons

Terug naar overzicht