VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

Een plaats die ons heilig is?
Godshuizen in Noord-Brabant en hun betekenis in deze tijd

Noord-Brabant telt vele mooie kerken, kloosters en kapellen. Maar het religieus landschap is de laatste jaren flink aan het veranderen. Dat heeft gevolgen voor de toekomst van veel van deze gebouwen. Christelijke geloofsgemeenschappen hebben aangegeven dat op termijn een derde tot de helft van hun kerkgebouwen zijn deuren zal moeten sluiten. Willen we dit erfgoed voor de toekomstige samenleving behouden dan zullen we daarvoor bijzondere inspanningen moeten leveren.
Mede daarom en uit onvrede met de massale sloop van kerkgebouwen werd in 2006 de Task Force Toekomst Kerkgebouwen opgericht. Doel van deze stichting is om de bewustwording van de situatie van dit erfgoed te bevorderen, verantwoordelijken te wijzen op de kansen die kerkgebouwen bieden voor de samenleving en initiatieven voor het behoud van deze gebouwen te steunen.

In 2008 gaf de Stichting onder de titel Een plaats die ons heilig is? een kleine brochure uit om de discussie over het religieuze erfgoed een impuls te geven. In de brochure gebeurt dat door een aantal voorbeelden van functies en herbestemmingen van kerkgebouwen te laten zien, zoals symboolwaarde, thuis voor geloofstradities, spiegel van onze historie, publieke ruimte, kunstpodium, zorgcentrum of plek voor levensrituelen.
Een bijzonder mooi uitgegeven, goed leesbaar en interessant boekje, dat gratis wordt verspreid.

Meer informatie: Task Force Toekomst Kerkgebouwen, www.toekomstkerkgebouwen.nl, ISBN 978-90-79628-05-6.

Terug naar overzicht