VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

BronnenmagazijnEUCHARISTIE OF WOORD- EN COMMUNIE?
Eucharistie of woord- en communieviering: beide vormen van liturgie worden in onze parochie 
afwisselend aangeboden. Een aantal parochianen zal zijn keuze laten bepalen door het tijdstip 
(zaterdagavond of zondagochtend), sommigen door de vorm (eucharistie of woord- en 
communieviering), anderen maakt het misschien niet zoveel uit. In onze huidige ‘orde van 
dienst’ lopen de verschillende onderdelen vrijwel parallel. Alleen gebruiken we in de 
eucharistieviering een tafelgebed en bidden we in een woord- en communieviering een 
communiegebed. Toch ligt hier niet het essentiële verschil tussen beide liturgische vieringen. 
Maar waar dan wel, zou de vraag kunnen zijn. En het antwoord luidt dan: in de eucharistie (met 
gewijde voorganger) worden brood en wijn veranderd in het lichaam en bloed van Jezus 
Christus; in een woord- en communieviering (met niet-gewijde voorganger of diaken) breken en 
delen wij met elkaar het brood dat uit de eucharistie is bewaard.
Desalniettemin zijn eucharistie en woord- en communieviering in de praktijk twee grootheden 
geworden. Beide zijn vieringen van ons, gelovige mensen die in naam van Jezus bijeen zijn (“en 
daar ben Ik in hun midden”, zegt Jezus ) en die de aanwezigheid van Jezus vieren met brood en 
wijn (naar Zijn voorbeeld). Brood en wijn worden in die vieringen heilige tekenen, heilige 
symbolen, zodanig dat zij na afloop van de viering heilig blijven en niet bij de voorraden brood 
en wijn terug gedaan kunnen worden, maar een heilige plek (het tabernakel) verdienen.
Uit het Nieuwe Testament blijkt nergens dat de eerste christenen een gewijde voorganger in hun 
midden hadden, wanneer zij bijeenkwamen om het brood te breken. Ook wij komen bij elkaar 
om samen te bidden rond brood en beker.
Graag zouden wij van u eens horen welke gedachten u hebt rond eucharistie en woord- en 
communieviering.
Jan Simons, 
namens voorgangers woord- en communievieringen

Terug naar overzicht