VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

HALLOWEEN

De aandacht voor het Halloweenfeest (31 oktober, Allerheiligenavond) neemt de laatste jaren opmerkelijk toe in ons land. Hoewel het feest in Zuid-Nederland niet erg populair is onder de jeugd, reiken veel supermarkten rond half oktober allerlei attributen voor dit feest aan.

Ontstaan en ontwikkeling
Halloween wordt vooral in Ierland, Engeland, de Verenigde Staten en Canada gevierd. Kinderen verkleden zich en bellen bij het vallen van de avond aan bij huizen die versierd zijn met pompoenen en lichtjes. De bewoners geven de kinderen dan snoep, net zoals wij dat hier kennen met Driekoningen-zingenDe naam ‘Halloween’ is afgeleid van All Hallows Eve (Allerheiligenavond). In de Iers-Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus 31 oktober was oudejaarsavond. De oogst was binnen, het zaaigoed voor het volgende jaar lag klaar en dus was er even tijd voor een vrije dag, het Keltische nieuwjaar. Die Allerheiligenavond was voor de Kelten ook nog om een andere reden bijzonder: men geloofde namelijk dat op die dag de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terug kwamen om te proberen een levend lichaam in bezit te nemen voor het komende jaar. De geesten die uit dode mensen op zouden rijzen, werden aangetrokken door voedsel voor hen neer te leggen voor de deuren. Om echter de boze geesten af te weren droegen de Kelten maskers. Toen de Romeinen de Britse eilanden binnenvielen, vermengden ze de Keltische traditie met hun eigen tradities, die eind oktober natuurlijk de viering van de oogst betroffen, en ook het eren van de doden.
In de negende eeuw vermengt vanuit Engeland een Europees christelijk gebruik zich met het Halloweenfeest. Op Allerzielen - 2 november - gingen in lompen gehulde christenen in de dorpen rond en bedelden zielencake (brood met krenten). Voor elk brood beloofden ze een gebed te zeggen voor de dode verwanten van de schenker, om op die manier zijn bevrijding uit de tijdelijke straffen van het vagevuur te versnellen en zodoende zijn opname in de hemel te bespoedigen. In de negentiende eeuw brachten Ierse immigranten het feest naar de Verenigde Staten. Vooral de uitgeholde pompoenen die dienst doen als lampionnen zijn daarvan bekend.

Kritiek
Er klinkt nogal wat kritiek op Halloween, omdat de commercie – net zoals met Valentijnsdag – handig zou inspelen op de behoefte van de consument om in de ‘slappe tijd’ tussen zomervakanties en Sinterklaas weer te kunnen uitzien naar een markant feestje. Critici stellen zich bovendien teweer tegen de amerikanisering van onze samenleving. Dat de commercie handig probeert in te spelen op consumentenbehoeften is waar, evenals dat onze samenleving erg gevoelig is voor Amerikaanse invloeden. Ook is het begrijpelijk dat verschillende kerkelijke organisaties terughoudend zijn vanwege het ‘heidense karakter’ van het Halloweenfeest, mede vanwege het oproepen van geesten. Maar ondanks dit alles moeten we niet vergeten dat het oorspronkelijke Ierse gebruik weliswaar gebaseerd was op een Keltische heidense traditie, maar op een christelijke manier werd ingevuld. Pas later kwamen daar (in de Verenigde Staten) allerlei demonenverkledingen en horror-outfits bij. Dat een in oorsprong heidense gebruik werd gekerstend en een plaats kreeg in de christelijke traditie, is in wezen niet afwijkend van het ontstaan van vele andere christelijke feesten en gebruiken. Maar er is natuurlijk helemaal niets op tegen om gewoon Allerheiligen en Allerzielen te blijven vieren, en Halloween een mooi en zinvol overzees gebeuren te laten zijn.

(bron: Wikipedia)

 

 

Terug naar overzicht