VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

DE AARDE in cijfers

  • De aarde is de derde planeet van ons zonnestelsel (Mercurius en Venus staan iets dichter bij de zon, Mars iets verder dan de aarde). De aarde heeft een unieke samenstelling: een atmosfeer met stikstof en zuurstof en vloeibaar water die meer dan 70% van het oppervlak bedekken.

  • De omlooptijd van de aarde om de zon is 365,26 dagen, met een gemiddelde afstand van ongeveer 150 miljoen kilometer. Ze draait in 23,93 uur eenmaal om haar as, die onder een hoek van 23,5 staat. Deze schuinstand vormt de wieg van de seizoenen op de gematigde en hoge breedtegraden: zomer, herfst, winter, lente.

  • De aarde is de enige planeet waarvan we weten dat er leven is. Er is leven ontdekt op 10.000 meter onder zeeniveau en op meer dan 20.000 meter daarboven. Dit leven is er in oceanen, in de lucht, in de woestijnen, poolstreken en tropische gebieden.

  • De aardatmosfeer is in verschillende lagen verdeeld. Het weer wordt veroorzaakt door verschillen in de hoeveelheid energie die een bepaald gebied van de zon krijgt en die leiden tot variaties in de atmosferische druk, temperatuur, vochtigheidsgraad, wind en wolkendek.

  • De binnenste kern van de aarde bestaat uit vast ijzer, dieper dan 5000 km onder het oppervlak. De kern wordt omringd door een gesmolten zone met vooral ijzer en nikkel. Daaromheen zit de mantel: half gesmolten gesteente van 30 tot 3000 km dik. Boven de mantel zit de aardkorst, gemiddeld 30 km dik. De delen die boven zee uitsteken, vormen de continenten.

  • De oppervlakte van de aarde verandert voortdurend omdat de aardkorst uit aardschollen of aardplaten bestaat. Deze platen schuiven op onregelmatig manier over elkaar, hetgeen vulkaanuitbarstingen of aardbevingen veroorzaakt. Als twee platen van elkaar bewegen, komt er heet magma vrij of veroorzaakt dit een zeebeving (tsunami) of aardbeving. Ook gebergten zijn zo ontstaan.

Afstand tot de zon

149.597.000 km

Atmosferische druk

1,03 kp per cm2

Binnenste mantel

Temperatuur in de kern van meer dan 6000 graden Celsius

Dichtheid

5,5 g/cm3 (dichtste planeet in ons zonnestelsel)

Ecosfeer

450-10.000 km boven het aardoppervlak

Inhoud

1,1 x 1012 km3

Kern

ong. 15% van de inhoud van de aarde: zwaar ijzer en nikkel; binnenste kern vast; vloeibare buitenlaag (genereert aardmagnetische veld)

Korst

5-70 km dikke gesteentelaag

Mantel

ong. 80% van inhoud aarde; gesmolten gesteente

Massa

5,79 x 1012 kg

Mesosfeer

50-85 km boven het aardoppervlak

Middellijn

12.756 km

Omtrek

40.075 km

Omlooptijd

365.25 dagen

Oppervlakte

510.065.700 km2

Rotatietijd

23 uur 56 minuten

Schuinstand as

23,5

Snelheid omloop om de zon

30 km. per seconde

Stratosfeer

tot 50 km boven het aardoppervlak

Temperatuurbereik

-90 tot + 60 graden Celsius

Thermosfeer

85-450 km boven het aardoppervlak

Troposfeer

8 tot 18 km boven het aardoppervlak

Zwaartekracht aan oppervlak

9,8 m per s2


Terug naar overzicht