VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

AARDE-type: temperament, karakter, gedrag

Sleutelwoorden bij Aarde-types zijn: betrokkenheid, idealisme, inlevingsvermogen, oprechtheid, perfectionisme, principieel, verantwoordelijkheidsgevoel, vertrouwend, zorgzaam.

Het Aarde-type reageert vooral op sterke prikkels die hem diep raken en die een langdurige nawerking hebben.

De kern van het Aarde-type is: melancholisch temperament; de kernbehoefte is invloed en de kernkwaliteit is visie.

Het Aarde-type is zich het scherpst van de vier elementen bewust van zijn eigen lichaam: hij voelt hoe hij zit, loopt, beweegt en is zich zijn gewicht in hoge mate gewaar. Ook heeft hij veel zorg voor het onderhouden van zijn lichaam. Hij investeert heel wat tijd en energie in het op peil houden van zijn conditie en zijn gezondheid.

Aarde neemt zichzelf voortdurend waar; hij reflecteert en bespiegelt, waardoor jij op anderen een tamelijk egocentrische indruk maakt. Hij is vaak met zichzelf bezig. Hij is filosofisch ingesteld en zoekt achter ieder antwoord een nieuwe vraag. Hij luistert invoelend en kan daarin zó ver gaan dat hij zich volledig met anderen identificeert, ook met hun problemen of tekortkomingen.

Zijn levensthema is zingeving. Dit beïnvloedt ook de keuzen in zijn loopbaan: hij wil met zinnige en maatschappelijk relevante zaken bezig zijn. Oppervlakkig werk of het leggen van ‘noodverbanden’ boeien hem niet; hij wil uitdrukking kunnen geven aan zijn ‘boodschap’, zijn visie, en zijn behoefte om te zorgen voor anderen.

Hoewel hij in het algemeen een krachtige indruk maakt, ervaart hij zichzelf als afhankelijk en onzeker en zoekt hij de bevestiging van wie hij is vooral buiten zichzelf. Hij staat open voor ‘feed-back’ van anderen en vraagt daar ook naar. Ondanks een zekere trots is zijn zelfbeeld niet altijd positief: hij neemt kritiek serieuzer dan complimenten. Hij tilt zwaar aan kritische opmerkingen over zijn gedrag en is geneigd die als een veroordeling van zijn hele persoon te zien.

Het Aarde-type is gericht op de wortels van zijn bestaan. Hij is geïnteresseerd in zijn eigen verleden, maar ook in dat van anderen. Hij is op zoek naar de oorsprong en heeft veel aandacht voor biografische elementen. Biografieën van beroemde mensen boeien hem in hoge mate. Hij heeft ene hang naar traditie en spant zich ervoor in om deze te behouden. Ook is hij geïnteresseerd in ambachtelijkheid: hij wil weten hoe produkten tot stand komen.

In het algemeen maakt het Aarde-type een zachtaardige indruk en wordt hij niet snel boos. Alleen wanneer zijn principes geweld worden aangedaan, kan hij hard en onberekenbaar zijn.

Aarde heeft een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Een bekend gevoel voor hem is ‘wereldleed’. Het is voor hem pijnlijk en frustrerend om alle ellende waarmee de mensheid worstelt, steeds onder ogen te moeten zien en hij zou het liefst actief ingrijpen. Hij is voortdurend in gevecht met zijn gevoel van machteloosheid op dat punt.

Het Aarde-type laat zich door zijn idealen leiden. Deze zijn ook terug te vinden in zijn dagelijkse doelen. Hij wil niet ‘zomaar’ iets doen: hij wil het beste (ideale) resultaat. In die zin stelt hij hoge eisen aan zichzelf en neigt hij naar perfectionisme. Hij houdt niet van broddelwerk. Ook aan anderen stelt hij hoge eisen en maakt daardoor vaak een ‘strenge’ indruk. Alle resultaten vergelijkt hij met wat door hem als het bete wordt beschouwd en dan kan honderd procent nog niet goed genoeg zijn.

Aarde wil actief invloed uitoefenen op zijn omgeving. Deze behoefte kan zó krachtig zijn dat hij – als hij dat niet kan vinden in zijn stuwende kracht – voortgang gaat afremmen. Zonder invloed heeft hij het gevoel geen betekenis te hebben.

Het Aarde-type is het meest introvert. Hij is vaak zwijgzaam en hij zegt pas iets wanneer hij vindt dat hij een zinnige bijdrage kan leveren. Ook in dit opzicht is hij veeleisend. Hij wil eigenlijk met een volmaakt resultaat te voorschijn komen.

Aarde denkt sneller dan hij kan verwoorden. Hierdoor struikelt hij vaak over zijn zinnen en is het voor hem lastig zijn woorden goed te ordenen. Op anderen maakt hij daardoor nogal eens een aarzelende indruk. Daarbij wil hij vooral niet voor dom versleten worden. Dit is een kwetsbaar punt omdat hij, wat zijn zelfbeeld betreft, afhankelijk is van anderen.

(bron: Jorie v an der Loo, Dynamiek in werkrelaties. De vier elementen in samenwerken en leiding geven. De Toorts, Haarlem, 1995)

 

Terug naar overzicht