VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

OMGAAN MET DE TIJD
(Ton Baeten in STUKWERK 204, 31-12-2010)

Een tiende deel van het derde millennium is voorbij
en de wereld draait precies zo door als voorheen.
Er zijn wel schokkende dingen gebeurd
- zoals de aanslag op de Twin Towers in 2001 -
die de toekomst voor een groot deel bepalen,
maar de gevolgen daarvan doorzien we nog niet helemaal.
In ieder geval ligt er een nieuw jaar voor ons
als een onbeschreven blad,
als een nog niet bewandeld pad.
Een zee van tijd wacht ons, om ingevuld te worden
met kleine, alledaagse daden,
die achteraf wellicht groter zijn
dan we op dat moment vermoeden.

Hoe kijk je tegen de tijd aan, die je gegeven wordt?
Tijd is immers kostbaar, zeggen we.
Tijd is geld, zegt het spreek woord.
Woeker met je tijd, zegt de een.
Beid je tijd, zegt de ander, wacht je tijd af.
We beschouwen tijd vaak als een winstobject,
als materiaal, dat zo effectief mogelijk gebruikt moet worden.
Tijd staat vaak synoniem met zakelijkheid, eigenbelang.
Wees zuinig met je tijd! Verdoe je tijd niet!
Jachten en jagen is het gevolg. Je komt tijd te kort.
Geen tijd voor dit of dat,
niet voor de mensen om je heen, vooral niet voor jezelf.
En mensen lopen vast,
omdat ze nergens tijd voor hebben
behalve voor zaken, voor geld.

Omgaan met de tijd is een kunst,
die velen van ons verleerd hebben.
Wat schijnbaar tijdverlies is, omdat het niets oplevert,
zou wel eens tijdwinst kunnen zijn.
Tot jezelf komen, op adem komen,
het stil laten worden in en om je heen,
oog voor mensen krijgen:
daarmee win je tijd, omdat je ruimte schept.
Tijd vraagt om ruimte en wenst niet
ingesnoerd te worden in het eigen harnas.
Als je de tijd in de ruimte laat staan,
krijg je oog en oor voor wat om je heen gebeurt.
Je ziet mensen en dingen,
die tevoren als een schim aan je voorbijgingen,
omdat je zo haastig en gejaagd was.

Je moet van de tijd geen bezit nemen.
Je moet je tijd wel goed beheren.
Tijd vraagt om kiezen van wat de moeite waard is,
van wat aandacht van je vraagt.
Wie tijd als een object beschouwt,
dat te gelde gemaakt moet worden,
gaat ook mensen als object beschouwen.
Ze tellen slechts mee, voor zover ze nuttig zijn.
Mensen worden object van ideeŽn en theorieŽn.
Wie zichzelf de tijd gunt om tot zichzelf te komen,
zal ook gaan inzien dat tijd aan een ander besteed
nooit verloren tijd is.
Ze levert wel geen geld op,
maar wat veel belangrijker is,
ze schept verbondenheid.
Ik hoop dat u in het nieuwe jaar veel tijd zult hebben!

 

Terug naar overzicht