VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

TIJD VARIA

 

“We denken soms dat de toekomst een blanco is, waarop we naar believen onze plannen op kunnen projecteren, alsof de toekomst een drooggelegde polder is, die alleen wat nieuw zaad behoeft, maar we vergeten dat de toekomst altijd al zwanger is van het verleden. Als je wilt weten wat er te gebeuren staat, kun je dus maar het best achterom kijken, want elke nieuwe ervaring, elk nieuw moment komt voort uit een in het heden aanzwellend en uitdijend verleden. We stellen de tijd vaak voor als een rechte lijn, met een duidelijk onderscheid tussen verleden, heden en toekomst, maar onze persoonlijke ervaring leert ons iets heel anders, namelijk dat de tijd toch eerder de neiging heeft zich op te rollen, dat heden, verleden en toekomst met elkaar verbonden zijn, en dat onze aandacht juist naar die verbondenheid uit zou moeten gaan, willen we over onszelf iets te weten komen.”

(Joke Hermsen, Herinneringen aan de toekomst, in Het Vermoeden nummer 9/september 2014, 74-77)

* * *

Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen.
De tijd vervliegt, zet aan tot denken:
waarom? waartoe? waarvoor? waarheen?

Geschiedenis rent razend voort
- vandaag was gisteren morgen nog -
Stopt de tijd ooit? Is er toekomst?
Dat wil een ieder weten toch?

Eeuwigheid is niet te vatten,
maar 'niets' of 'leegheid' evenmin.
Daarom zoek ik naar het antwoord
op de vraag: heeft tijd een zin?

(Sjaak Teuwissen)


* * *
Alles komt op tijd voor hem die wachten kan

(Francois Rabelais)

* * *

"Als tijd in afzonderlijke objectieve nu-momenten zou kunnen worden opgedeeld, als het heden onafhankelijk zou bestaan van verleden en toekomst, zouden we wel afzonderlijke noten, maar nooit melodieën kunnen horen en zouden we nergens naartoe onderweg kunnen zijn. We zouden in elk nu opnieuw gevangen zitten."

(uit: Eric Hoogcarspel en Pieter Toirkens, Koken met filosofie, Damon, Best, 1994, p. 47)


Laet het kostelijckst van al
U niet roeckeloos ontglippen,
Dat's de tijd, die snel gaet glippen
Zonder dat hij keren zal

(Joost van den Vondel)


Als men er veel in te stoppen heeft,
heeft een dag honderd zakken.

(Friedrich Nietzsche)

* * *

Alles op zijn  tijd en er is tijd genoeg

(Onbekend)

* * *
Wil ik van de sterren leren
Waar gij, Tijd, gebleven zijt,
blijkt dat gij met hen verglijdt
zonder met hen terug te keren.
Hoe kan ik uw loop traceren,
niemand houdt u immers bij?
Maar ach, wat verbeeld ik mij
dat gij telkens zijt vervlogen;
Gij blijft, Tijd, steeds onbewogen
en slechts ik, ik ga voorbij.

(Luis de Gógora, 1560-1627, vertaling Jean Pierre Ravvie. Bron: Geleende tijd, Bakker, Amsterdam, 1999)Men kan de tijd niet doden zonder de eeuwigheid te verwonden

(H.D. Thoreau)


Hoe snel de tijd ook gaat, hij kruipt voor iemand die niets anders te doen heeft dan hem te zien verstrijken.

(Samuel Johnson)

* * *
Wij lezen het verleden
bij het licht van het heden,
en de vormen veranderen
naargelang de schaduwen vallen,
of naargelang het gezichtspunt verandert.

(James Anthony Froude)


Denk 's morgens.
Handel 's middags.
Eet 's avonds.
Slaap 's nachts.

(William Blake)

Vrees niet het leven te verliezen,
want de dood is slechts
een verandering van woning.

(Pythagoras)


* * *

Als we goed leven is de tijd ook goed. Zoals wij zijn, zijn de tijden,

(Augustinus)

* * *

Hij ging met
zijn tijd mee
en is nooit
teruggezien.

(Dolf Verspoor)


Een oude Indiaan merkte eens op: "Als ik loop, dan loop ik. Als ik zit, dan zit ik. Als ik eet, dan eet ik. Als ik spreek, dan spreek ik." "Ja maar, dat doe ik toch ook", antwoordde de aangesprokene. "Nee", sprak de indiaan, "als jij zit, dan loop je al. Als jij eet, dan spreek je al."

Het beste van de tijd zijn de
ogenblikken waarin hij
stilstaat.

(J.W.F. Werumeus Buning)


* * *
DE TIJDSTROOM

een waterval seconden
druppelt in de plas
de plas komt in beweging
loopt over naar het gras
een stroompje van minuten zoekt verbreding
voegt zich in een sloot van tijdsbesteding

tijd is geld, maar niet te koop
onnavolgbaar is zijn loop
de tijd kan kruipen en de tijd kan vliegen
tijdsbesef kan kloppen en bedriegen

minuten worden uren
de sloot wordt een rivier
het zal niet lang meer duren
of de dagen gaan van hier
samen door een bedding van termijnen
om in een zee van tijd te verdwijnen

tijd is een dief, tijd zet een val
tijd is niet in een oneindig heelal
je kunt tijd doden, en je dood vervelen
dezelfde tijd die wonden ook kan helen

de zee van tijd krijgt aandacht
van warmte en van wind
waardoor de hele kringloop
van voor af aan begint
de zee verdampt in fracties van seconden
de eeuwigheid wordt door een wolk omwonden

wat is tijd? dat is de vraag
waarom is vandaag vandaag?
niemand kan daarop het antwoord geven
het antwoord is je eigen tijd van leven

(Kees van der Zwaard)

* * *
Tempus Praeteritum Nihil Futurum Incertum
Praesens Instabile Cave Ne Perdas Hoc Tuum

De verleden tijd is niets, de toekomst is onzeker,
de tegenwoordige tijd onstandvastig.
Zorg dat ge dezen, die alleen de Uwe is,
niet verliest.

(inscriptie zonnewijzer Prinsenhoftuin Groningen, 1731)


Nederlanders hebben een horloge. Wij, Ghanezen, wij hebben de tijd.

(dominee David Kpoti, Ghanees predikant in Utrecht)

Tijd: dat wat de mens altijd tracht te doden, maar wat uiteindelijk hem doodt.

(Herbert Spencer)


* * *

De tijd gaat voorbij, zeggen we, maar we vergissen ons: de tijd blijft en wij zijn het, die voorbijgaan.

(Raspail)


* * *

TIJD

er is een tijd voor alles
een tijd om te werken
& een tijd om te rusten
een tijd om te verwerken
& een tijd om te berusten
een tijd om op reis te gaan
& een tijd om achter te blijven
een tijd
om je vrienden te verwelkomen
& een tijd om afscheid te nemen
maar nooit neemt de tijd de rust
dus neem er de tijd voor
als de tijd je rest

sybout (uit: Clou, januari 1995)


"De tijd is vriend en vijand. Zonder de tijd zijn we niets, hij is onze bedding. Mèt de tijd zijn we een zuchtje wind en voorbij. Tijd komt naar ons toe al weten wij niet vanwaar. Tijd is niet te bestendigen; hij blaast ons voort al weten wij niet waarheen. Wij kunnen geen stap zetten buiten de tijd en elke stap in de tijd knaagt aan ons bestaan. Alles draagt het merkteken van voorlopigheid en dus van historische bepaaldheid."

(Tjeu van Knippenberg, De tijd is vriend en vijand, in De Bazuin 23 december 1994)

Terug naar overzicht