VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
ARTIKELEN IN DIVERSE ANDERE BLADEN EN PUBLICATIES
1)
J. Simons
Rupsen worden niet vanzelf vlinders
in Berichten en Belangen (1979)72, 64
2)
J. Simons
Geef ze de ruimte (Hoe motiveer je leerlingen)
in Berichten en Belangen (1979)73, 11-12
3)
J. Simons
Help, de docent verzuipt!
in Info-bulletin dekenaat Goirle-Tilburg, maart 1981
4)
J. Simons
Platformaliteiten
in Een twee drie november 1982, 3-4
5)
J. Simons / Th. Kersten
Als je maar een goed verhaal hebt. Over het gebruik van verhalen in katechese aan 4-8 
jarigen
in KCL-bulletin 2(1984)3, 11-13
6)
J. Simons / J. van Lier
Christelijke kunst en katechese
in Voorwerk 1(1985)5, 28-34
7)
J. Simons
Waarden en normen gaan met de tijd mee
in Kruispunt 21(1985)3, 9-12
8)
J. Simons
Waarden en normen in beweging
in Leren waarderen (HKI, Nijmegen, 1984), 8-13
9)
J. Simons
Analyse van en kritiek op Kohlberg kritisch bekeken
in Leren waarderen (HKI, Nijmegen, 1984), 148-149.
10)
J. Simons
Europese jongerenkatechese
in Leren waarderen (HKI, Nijmegen, 1984), 228-229
11)
J. Simons
"Pas op, dat gij niet door boeken wordt verslonden" (J.Wesley). Een overzicht van 5 jaar 
catechetische literatuur
in Korrel 7(1985)4, 291-303
12)
J. Simons
Van induktieve naar argumentatieve dialoog; Over waardensystemen en 
waarderingstheorieŽn
in Katholiciteit en Katechese (1986)37, 3-12
13)
J. Simons
Katechese in beeld gebracht
in Infobulletin dekenaat Goirle-Tilburg, februari 1986
14)
J. Simons
Opnieuw naar de bijbel
in Een twee drie (1986)2, 9-18
15)
J. Simons
Een grensoverschrijdend boek
in Geloof leren geloven (HKI, Nijmegen, 1987), 103-106.
16)
J. Simons/J. v. Lier,
Uitgeleide
in Geloof leren geloven (HKI, Nijmegen, 1987), 221-247.
17)
J. Simons/N. Bulter
Hongerdoeken opnieuw ontdekt
in De Bazuin 70 (1987)8, 5-6
18)
J. Simons
Recente literatuur rond godsdienstdidactiek en catechetiek
in Korrel 9(1987)3, 204-206; 214-223
19)
J. Simons
Over SG en VB gesproken
in SCOG-nieuws 2(1988)3, 17-18
20)
J. Simons
Sluiting Hoger Katechetisch Instituut
in Een twee een 18(1990)17, 23-25
in Katholiciteit en Katechese  51 (maart 1991), 28-30
21)
J. Simons
Levensbeschouwelijk onderwijs in beweging
in Korrelcahiers-supplement 1991, 26-31
22)
J.Simons
Wat is er met de katechese gebeurd?
in Voorzet 7(1993-1994)3, 8-11
23)
J. Simons
Een relatie met toekomst
in Voorwerk 10(1994)3, 4-14
24)
J. Simons / J. v. Lier
Doorgaande lijnen. Leerplanontwikkeling voor het vak levensbeschouwing in het 
Nederlands voortgezet onderwijs, in L. Leijssen/H. Lombaerts/B. Roebben, Geloven als 
toekomst, Acco, Leuven, 1995, 531-544
25)
J. Simons
Spraakverwarring als godsgeschenk
in Godgeleerd (KPC, 's-Hertogenbosch, 1997), 64-68
26)
J. Simons
Afscheid voor altijd. Congres over verdriet en rouw bij leerlingen in het primair onderwijs
in Jeugd in school en wereld 81(1996-1997)7 (maart 1997), 10-12
27)
J. Simons
Tijd van werken, tijd van rusten
in H. Rijksen (red), Vertel me je verhalen (Damon/Fontys, Best/Tilburg, 1999), 48-49
28)
J. Simons
Kleine vonk kan groot vuur ontsteken. In gesprek met Hanneke te Braake-Schakenraad
in De Tondeldoos 1(2000)1, 26-27
29)
J. Simons
Verticaal
in CIO-Nieuwsbrief, december 2000,  11-13
30)
J. Simons / P. Franken,
Stilstaan om weer verder te gaan. Werk maken van vieren op school en in de klas
in De wereld van het jonge kind 28(2000)3, 68-71
31)
J. Simons / I.Veeke
Terug in het onderwijs... een kwestie van doen
in Jeugd in school en wereld 85(2000)3, 32-33
32)
J. Simons
Zonder voortrekkers geen vooruitgang (over coaching van procesmanagers voor REC-
vorming)
(ongepubliceerd/flyer)
33)
J. Simons
Eindexamen... my way
column homepagina www.kpcgroep.nl, juni-juli 2001
34)
J. Simons
Intercultureelbegeleiden punt en el (1 en 2)
in TVL september/november 2001
35)
J. Simons / A. ter Beek
Schoolprofilering van binnen naar buiten
in Vernieuwing december 2002, 14-16
36)
J. Simons
Voertuigentechniek: niet te stoppen
in VMBO-Platform 2000+, december 2002
37)
J. Simons / K. Verbeeck,
Peuter-taalavonturen in Den Bosch
in Taal lezen primair januari 2003, 10-12
38)
J. Simons
Portfolio4u geeft vorm aan competentiegericht onderwijs
in Profiel oktober 2003-11-18
39)
J.Simons
Wittering.nl: een nieuwe basisschool in beeld
in De wereld van het jonge kind 31(2003)2,47-49
40)
J. Simons / A. Cox
Gewikt, gewogen, geweigerd
in TooN, januari 2004, 26-27
in Schooljournaal 7(2003)37, 6 december 2003, 134-135 (onder naam Theo Winnubst)
41)
J. Simons
Op Wittering.nl gaat het allemaal anders!
in De wereld van het jonge kind, mei 2004, 274-277
42)
J. Simons
Horen, zien en doen
in TooN,  juni 2004, 28-29
43)
J. Simons
De Werkwinkel: een kansrijke onderneming
in Kwaliteitskrant Hoenderloo College december 2004
44)
J. Simons
Elektronische assistent als remediŽrende instructeur
in Tijdschrift voor Remedial Teaching 2006/1 (maart) 10-13
45)
J. Simons
Ouderpanel: bruikbaar instrument in kwaliteitsbeleid school
in Ouders en school, mei 2006, 12-13
46)
J. Simons
Mindmappen voor leerlingen
in Bij de les 2(2006)5, 62-63
47)
J. Simons
Dyslexie herkennen en erkennen
in Lastige leerlingen (brochurereeks Van twaalf tot achttien), Amsterdam, 2006, 38-40
48)
J. Simons
Hoe veilig is uw school?
in TooN SpeZiaal november 2006, 30-31
49)
J. Simons
Ouders als educatieve partners
in TooN SpeZiaal december 2006
50)
J. Simons
Leren voor het leven
in Kerkblad Protestantse Gemeente Tilburg e.o. 24(2008)1, 25-26
51)
Adieu Haarendael. Mijn laatste twee jaren aan het groot-seminarie
in Gedenk! 20(2019)3, 13-15


Terug naar overzicht