VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
BOEKEN0)
J. Simons
Het gekompromitteerde bestaan. De ethiek van H. Thielicke in het licht van Luthers tweerijkenleer: analyse en kritiek
(doctoraalscriptie Stichting Theologische Faculteit Tilburg / Theologisch Instituut Nijmegen, Tilburg, september 1973)

1)
J. Simons / J. van Lier
Spanningen rond katechese
HKI, Nijmegen, 1982
2)
J. Simons
Leren waarderen. Een bundel studies rond de problematiek van de morele vorming 
binnen het onderwijs
HKI, Nijmegen, 1984
3)
J. Simons / Th. Kersten / M. v.d. Leeden
Naar Gods-beeld. Een kijk- en praatboek
HKI, Nijmegen, 1984
 
4)
J. Simons / P. Franken / N. Bulter
Dossier bijbel en katechese
HKI, Nijmegen, 1985

 

5)
J. Simons / J. van Lier
Geloof leren geloven. Twintig jaar "De Nieuwe Katechismus": leren van het verleden 
met het oog op de toekomst
HKI, Nijmegen, 1987
 
6)
J. Simons
Eerste kommunie- en vormselvoorbereiding. Praktisch werkmateriaal en 
achtergrondliteratuur
HKI, Nijmegen, 1986; 1987; 1988; 1989
KPC, 's-Hertogenbosch, 1991; 1992; 1994

 


7)
J. Simons / P. Franken / H. Sterk
Overzicht Katechetische Projecten
HKI, Nijmegen, 1977 vv.
KPC Groep, 's-Hertogenbosch, 1990 vv.

8)
J. Simons
Register Verbum 1968-1993
KPC, 's-Hertogenbosch, 1993

9)
J. Simons
Kleurrijk bijbel kijken (register MZK 1980- )
Berkel-Enschot, 1995

10)
J. Simons
Register School en Godsdienst 1976-1995
KPC, 's-Hertogenbosch, 1996
11)
P. v.d. Aardweg / J. Simons (eindred.)
Godgeleerd
KPC Groep, 's-Hertogenbosch, 1997
12)
A. Rasenberg / J. Simons (eindred.)
Intercultureel leren. Voorbeelden uit de praktijk van het voortgezet onderwijs
KPC Groep, 's-Hertogenbosch, 1998
13)
C. Verbeek / J. Simons (eindred.)
Wat de school bezielt. Handreikingen en aanzetten voor gesprekken over de 
'binnenkant van het leraarschap'
KPC Groep, 's-Hertogenbosch, 1998
14)
J. Simons (eindred.)

Brochure Electrofee
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 1998
15)
J. Simons / S. Wouters
Met het oog op morgen. Terugblik op 100 jaar Caeciliakerk 1998-1999
Berkel-Enschot, juni 1999
16)
J. Theunissen (J. Simons eindred.)
Omgaan met lesuitval
Den Bosch, KPC Groep, 1999
17)
J. Simons (eindred,)
Weer-zin in leven (congresmagazine 29 maart 2000)
KPC Groep, 's Hertogenbosch, 2000
18)
J. Kouwelaar / J. Theunissen (J. Simons eindred.)
Leren bij lesuitval
Den Bosch, KPC Groep, 2000
19)
B. Mekenkamp / J. de Mnnink / P. Brekelmans / J. Marechal / J. Simons (eindred.)
Verticaal. Onderwijsleermateriaal voor vmbo
KPC Groep, 's-Hertogenbosch, 2000
20)
J. Simons (eindred.)
a) Spoorzoeken naar de toekomst. Pastoraal beleidsplan parochie St. Caecilia Berkel-
Enschot 2001-2005
b) Samen onderweg. Pastoraal beleidsplan parochies St. Caecilia en St. Willibrordus Berkel-
Enschot 2007-2012
Berkel-Enschot, februari 2001 - juli 2007
21)
J. Simons / J(acqueline) Visser
Veiligheid op school. Onderzoek bij het Griftlandcollege te Soest
KPC Groep, 's Hertogenbosch, februari 2001
22)
J. Simons (eindred.)
Werken met kernteams. Een basis voor gentegreerde leerlingbegeleiding
KPC Groep (VSLPC), 's-Hertogenbosch, 2001

 

23)
J. Simons / L. Hulsebos
Wegen naar kwaliteit. Beelden van bedrijfsvoering in ROC's
's-Hertogenbosch, KPC Groep, 2001
24)
A. Taekema / D. van Veen / M. Baltussen / J. Simons (eindred.)
Samen aan de slag. Samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg in de begeleiding 
van kinderen met ADHD of autisme
's-Hertogenbosch, KPC Groep (VSLPC), 2001

 

25)
J. Simons / B. Tax
www. scholenlijst en ico. Verkennend onderzoek naar ico-elementen op websites van 
scholen voor primair onderwijs
KPC Groep, 's-Hertogenbosch, 2001
26)
J. Simons
Scholen over Laat eens zien
KPC Groep, 's-Hertogenbosch, 2002
27)
Th. Winnubst / J. Simons (eindred.)
Werk aan de winkel
KPC Groep, 's-Hertogenbosch, 2002
28)
A. Doorduijn / R. Fiddelaers-Jaspers / I. Spee / D. v. Veen / J. Simons (eindred.)
Samenwerking in de uitvoering. Leerlingbegeleiding in het voortgezet onderwijs en 
externe instellingen
Garant, Apeldoorn, 2002
29)
M. Amse / R. Rijken / K. de Doelder / H. Oostrik / J. Simons (eindred.)
Een onderwijsassistent in de klas: goed idee!? (Brochure en Instrumentenmap)
KPC Groep, 's Hertogenbosch, 2002

 

30)
J. Simons / P. Franken
Politie en Justitie (Cedicu)
KPC Groep, 's-Hertogenbosch, 2002
31)
J. Simons / P. v.d. Heuvel / K. Verbeeck
Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen. Rapport VVE Den Bosch,
KPC Groep, 's-Hertogenbosch, 2002
32)
J. Simons / H. v.d. Ven
Elke dag weer I en II (Cedicu)
KPC Groep, 's-Hertogenbosch, 2003
33)
J. Simons / H.v.d. Ven
Energie I (Cedicu)
KPC Groep, 's-Hertogenbosch, 2003
34)
J. Simons (eindred.)
En schaal is geen schaal. De menselijke maat in schoolgebouwen
KPC Groep, 's-Hertogenbosch / DHV Huisvesting en Vastgoed, Amersfoort, 2003

 

35)
I. Spee / W. Seuren / J. Simons (eindred.)
Levensbreed leren, Brede scholen in het voortgezet onderwijs en integraal jeugdbeleid
KPC Groep, 's-Hertogenbosch, 2003
36)
L. Rijkschroeff / T. van Roosmalen / J. Simons (eindred.)
De Achtbaan. Een cyclisch model voor ontwikkeling van beleid en kwaliteit
KPC Groep, 's-Hertogenbosch, 2003
37)
J. Simons (i.s.m. P. v.d. Heuvel en K. Verbeeck)
Samen onder n dak. Onder n bestuur op weg naar gezamenlijk taalbeleid voor 
basisscholen en peuterspeelzalen in s-Hertogenbosch
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2003
38)
J. Simons
Een wereld te winnen. Onderwijs aan woonwagen- en zigeunerkinderen
website LISD, KPC Groep Den Bosch, 2003
39)
M. v.d. Maas / J. Simons (eindred.)
Taal integraal
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2004

 

40)
J. Simons
Het menselijk lichaam (Cedicu)
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2004
41)
P. Debats / J. Simons (eindred.)
Word nou eens concreet. Een reis in 20 vragen door competenties en leren
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2004
42)
E. de Boer / A.vd. Burg / E.v.d. Elsen (eindred. J. Simons)
Een hoofd boven het maaiveld
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2004

 

43)
J. Simons / H.v.d. Ven
Procenten (Cedicu)
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2005
44)
J. Simons
Op reis door het heelal (Cedicu)
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2005
45)
J. Simons / P.Franken / H.vd Ven
Op tijd Kijk op de klok Alle tijd (Cedicu)
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2005
46)
J. Simons (eindred.)
Casemanagement voor gedragsmoeilijke jongeren. Stap voor stap op weg naar een 
passende arbeidsplek
KPC Groep/LCV4/Europese Unie, s-Hertogenbosch, 2005
47)
W. v. Dam / J. Simons (eindred.) 
Mysteries bij veranderen. Strategisch veranderen en leren(d) vernieuwen
KPC Groep, Den Bosch, 2005

 

48)
A. Ros (J. Simons eindred.)
Herontwerp van het primair onderwijs: Wittering.nl
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2005

 

49)
G. v.d. Beek (J. Simons eindred.)
Inbedding Praktijkonderwijs: netwerken binnen de regio (CD-ROM)
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2005

 

50)
P. Runhaar / R. de Visser / T. Koot / (J. Simons eindred.)
Variabele beloning in ROCs
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2005

 

51)
E. Uytendaal e.a. / J. Simons (eindred.)
Talentvol determineren. Meervoudige Intelligentie en het ontwikkelen van talenten.
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2005

 

52)
M. Kuijper / K. Elferink / J. Simons (eindred.)
Over Leren. Beknopte samenvattingen van vigerende leertheorien in het onderwijs
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2005

 

53)
A. v. Rooijen / I. Sagasser / W. Seuren / J. Simons (eindred.)
Ouderpanels in het vmbo en Praktijkonderwijs. Een handreiking voor 
managementteams en cordinatoren ouderbetrokkenheid
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2006
54)
J. Simons / H.vd Ven
Geld (Cedicu)
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2006
55)
A. Zeeman / J. Simons
KPC Groep binnenste buiten
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2006

 

56)
L. Tabbers / J. Simons (eindred.)
Dit is z leuk, mg dat wel?
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2006
57)
Fr. Weeber / J. Simons (eindred.)
OWWZ in beeld
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2006

 

58)
T. Oudshoorn / A. v.d. Hurk / J. Simons (eindred.)
Ruimte voor herontwerp: Wittering.nl
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2006

 

59)
I. Naber / J. Simons (eindred.)
Mensenwerk
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2006

 


60)
N. v. Boxel / M. v. Merrinboer / Fritz Spliethoff / J. Simons (eindred.)
Sociale veiligheid op school
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2007 

 


61)
J. Simons
Cedicu: Zintuigen 1  Zintuigen 2  Kracht   Glas  Transport  Groei en Leven  Kleur 
en licht  Europees Parlement  Kustvorming in Nederland   Vuur
KPC Groep, s-Hertogenbosch, 2006-2007-2008

 

62)
A. Ros / J. Simons (eindred.)
Werken met kernconcepten
KPC Groep, 's-Hertogenbosch, 2007

63)
R. Robben -Wardenaar / J. Simons (eindred.)
Onschuld

Twinkling Eyes, Berkel-Enschot, 2008

 

64)
R. Robben
-Wardenaar / J. Simons (eindred.)
Vrede
Twinkling Eyes, Berkel-Enschot, 2009  

 

65)
R. Robben
-Wardenaar / J. Simons (eindred.)
Toekomst
Twinkling Eyes, Berkel-Enschot, 2010  

 

66)
J. Simons
Kijk vooruit, maar vergeet je wortels niet
Berkel-Enschot, 2011

 

 

Terug naar overzicht