VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

REIKI: DE KRACHT VAN HET LICHT

Reiki is een Japans woord. 'Rei' staat voor de universele, grenzenloze en onuitputtelijke energie; 'ki' voor onze persoonlijke levenskracht. 'Reiki' betekent het samenvloeien daarvan. Die universele energie is al eeuwenlang in veel oude culturen bekend. In India 'prana' genoemd, in China 'chi' en in de christelijke cultuur 'Licht' of 'Vlam'. Gemeenschappelijk in al deze culturen en religies is deze energie die alles in beweging brengt en met elkaar verbindt. Reiki stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam door een diepe ontspanning.

Reiki werd rond 1900 herontdekt door de Japanse monnik dr. Mikao Usui. Rondtrekkend van klooster naar klooster – zoekend naar een antwoord op de vraag hoe in de bijbel handoplegging tot wonderbaarlijke genezingen kon leiden – vond hij dat na een periode van drie weken vasten in de bergen. Totaal onverwacht trof hem een Licht waardoor hij zich opgenomen voelde in een kanaal van universele energie. Deze energie noemde hij Reiki. Onmiddellijk daarna ervoer hij de genezende kracht ervan toen hij het hevig bloeden van zijn teen door handoplegging tot stoppen wist te brengen. In de jaren daarna genas Usui talloze armen en zieken en leerde hij hen zelf Reiki toe te passen. Bovendien stelde hij vijf leefregels op, die tot op de dag van vandaag richtinggevend voor Reiki zijn.


LEEFREGELS REIKI

· Erger je slechts vandaag niet

· Maak je slechts vandaag geen zorgen

· Heb respect voor je ouders, leraren en ouderen

· Verdien je brood op een eerlijke manier

· Voel dankbaarheid voor alles wat leeft

Reiki kun je zien als een natuurlijke geneeswijze die door handoplegging bij jezelf of bij anderen zijn kracht bewijst. Voorbeelden? Allerlei psycho-somatische klachten zoals stress, nervositeit, angst, slaapstoornissen; maar ook griep, verkoudheid en botbreuken. Je kunt Reiki echter niet alleen toepassen op mensen, maar ook op planten en huisdieren die dat – zo is gebleken – als heel weldadig ervaren. De handposities corresponderen met een aantal vaste punten op het lichaam: de zeven hoofdchakra's. Het woord 'chakra' betekent 'wiel' of 'rad': draaiende lichtspiralen die de energie door ons lichaam laten stromen, van kruin tot stuit. Als je jezelf of anderen Reiki geeft, voel je die energie dan ook door je handen stromen: ze worden warm en gaan tintelen. Hoewel Reiki bij iedereen anders werkt, is het doel van iedere Reiki-behandeling het bewerkstelligen van de eenheid van lichaam en geest, waardoor lichamelijke en mentale pijnen worden verzacht. Je kunt met Reiki ook fysieke en psychische klachten oplossen of wegnemen, zoals brandwonden, kneuzingen, hoofdpijn en rugklachten.

Reiki geven kun je leren. Tijdens een cursus word je door een Reikimaster ingewijd door het openen van de energiekanalen. Daardoor krijg je meer levensenergie. Zo’n cursus kan heel veel emoties losmaken en blokkades die een vrije doorstroom van de levenskracht en kosmische energie belemmeren, opheffen.

Bij je inwijding in de tweede graad ontvang je van de Reikimaster een aantal (geheime) symbolen: een mentaal symbool, een afstandssymbool en een krachtsymbool. Samen met een mantra ('gebed' in het Sanskriet) vormen zij de sleutel om mentale boodschappen en genezende kracht over een afstand te versturen. Voorbeelden? Om iemand die voor een lastig examen zit te ondersteunen of een zetje in de rug te geven wanneer deze niet zo lekker in zijn vel zit. Je kunt dus Reiki naar het verleden, het heden en de toekomst sturen.

Om Reiki op afstand te geven is het niet noodzakelijk dat je leert visualiseren ('zien' of 'voelen' van degene naar wie je energie wilt zenden en die energie via je handpalmen in zijn/haar richting sturen.) Gulden regel is overigens dat je nooit iemand Reiki mag opdringen of ongevraagd geven.

Reiki kan aanvullend werken bij allerlei fysieke en psycho-sociale kwalen. Bij ernstige klachten moet je natuurlijk altijd een arts raadplegen. Reiki is immers geen vervanging voor noodzakelijke medische behandelingen. Sterker nog, soms moet je ervan afzien om Reiki te geven, omdat het dan eerder schaadt dan baat. Reiki sturen naar iemand die onder narcose ligt is daarvan een voorbeeld. Dat moet je dus gewoon niet doen. Wat je de laatste jaren ziet, is dat het wantrouwen en de argwaan bij de reguliere geneeskunde sterk afneemt, en dat er een zekere erkenning is voor allerlei alternatieve geneeswijzen, waarvan Reiki er één is.

Terug naar overzicht