VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 


Links naar andere sites

Algemeen
    
http://religie-levensbeschouwing.rubrieken.com - website met links naar andere sites (startpagina)
     www.geloofinjeleven.nl - website met filmpjes, muziek, teksten en interview voor jong-volwassenen
     www.allesopeenrij.nl - nederland in lijsten, o.a. religie
     www.adveniat.nl - doorgeven van het geloofsverhaal vanuit de katholieke traditie
     www.makeamemory.nl - website voor foto's voor familie van zieke, stervende of overleden baby's en kinderen
    
www.geloventhuis.nl - website over geloven thuis
     www.luce-crc.nl - website over cursussen en workshops theologie en pastoraat
     www.lucepedia.nl - gespecialiseerde informatieve site over theologie
     www.religie24.nl - alles over religie en spiritualiteit
     www.internetspiritualiteit.nl  - alles over internet en spiritualiteit
     www.debezieling.nl - hedendaangs leven en spiritualiteit
     www.sporenvangod.nl - website met allerlei aanwijzingen over God
     www.visjeposters.nl - website met posters voor evangelisatiedoeleinden
     www.nieuwwij.nl - over het verbinden van verschillen in religies en culturen
     www.zinweb.nl - trefpunt voor zingeving en inspiratie
     www.werkplaatsvoordeziel.nl - website voor trainingen, retraites, workshops, pelgrimsreizen enz.

Boeddhisme
     www.boeddhisme.nl - website van de Boeddhistische Unie Nederland

Bijbel
   
www.bijbel.net - website van de Katholieke Bijbelstichting
     www.bijbelencultuur.nl - website over bijbel en cultuur
     www.bijbelgenootschap.nl - website van het Nederlands Bijbel Genootschap
     www.bijbelsenamen.nl - website over bijbelse namen
     www.bijbelenkoran.nl - website over bijbel en koran
     www.bijbelsmuseum.nl - website van het Bijbels Museum in Amsterdam
     www.bijbelsopenluchtmuseum.nl - website van het Bijbels Openluchtmuseum in H. Landstichting
     www.surfbijbel.nl - website met interactieve bijbelverhalen voor kinderen vanaf 8 jaar
     www.trouw.nl/tiengeboden - website met interviews over de beleving van de Tien Geboden

Heiligen
    
www.heiligen.nl -
website over heiligenfifuren
     www.heiligen.net - website met informatie over heiligenlevens
     www.heiligen-3s.nl - website met informatie over meer dan 5000 heiligen en namen

HindoeÔsme
     www.hindoeraad.nl - website van de Hindoeraad Nederland

Interreligieuze dialoog
    
www.interreligieuze-werkplaats.nl - website over interreligieuze dialoog
     www.kleurrijkgeloven.nl
 - website over de rijkdom van multireligiositeit
    
www.reliflex.nl - website over interreligieuze dialoog
     http://mythicjourneys.org/bigmyth - website over het begin
 
Islam
     www.stichtingarabesk.nl - website over het islamitisch cultureel erfgoed
     www.islaam.nu - website over de islam in Nederland, met o.a. info over moskeeŽn
 
Jodendom
    
www.jhm.nl - website van het Joods Historisch Museum, met o.a. info over synagogen
     www.nik.nl - website van het Nederlands IsraŽlitisch Kerkgenootschap
     www.ljgbrabant.nl - website van de Liberale Joodse Gemeente in Noord-Brabant

Kerkgenootschappen
    
www.interkerk.nl -
website voor berichtgeving op interkerkelijk terrein
     www.kerkdienst.nl - website met info over o.a. wekelijkse uitzendingen van radio- en tv-diensten
     www.kerknieuws.nl - website met laatste nieuws over kerk, religie, zingeving en achtergronddossiers
     www.kerkprovider.nl - website om het gebruik van electronische media in kerkelijke instellingen te bevorderen
     www.kerkzoeker.nl - website met info over alle kerken in Nederland
     www.mijnkerk.nl - hoop en inspiratie in een leven met God
     www.ikon.nl - website van IKON
     www.pkn.nl - website van de Protestantse Kerk in Nederland
     www.raadvankerken.nl - officiŽle website van de Raad van Kerken
     www.rk-kerkplein.org - website als platform voor kritische rooms-katholieken
     www.kerkvannederland.nl - website met kerkdiensten
     www.idee-en-kerk.nl - website met praktische ideeŽn voor kerk-zijn
     www.isidorusweb.nl - website voor surfende katholieken
     www.vatican.va - website van het Vaticaan

Kunst en religie, religieus erfgoed
     www.artway.eu
- website over christendom, kerk en kunst
     www.mariakapellen.nl - website met inventarisatie van bestaande Nederlandse Mariakapellen
     www.reliwiki.nl - website/digitale encyclopedie over religieuze gebouwen in Nederland
     www.vbmk.nl - website van beheerders van monumentale kerkgebouwen

     www.waaromJezus-rk.nl - internetcursus over de basics van het
christelijk geloofz
     www.wga.hu - website van Webgallery of Art
     https://sites.google.com/site/akabaart/home/photogallery - allerlei tekeningen, ook levensbeschouwelijk
     www.volksdevotie.nl - platform voor katholieke volksreligiositeit in Nederland

     www.solideo.nl - tekst en communicatie met diepgang 

Literatuur en gedichten
 
   www.berneboek.com - website boekhandel abdij Berne, Heeswijk-Dinther
     www.luxmagazine.nl - website over religie en cultuur
   
 www.levobieb.nl - website van Centrum voor Levensbeschouwing in Leeuwarden
     www.rouwboeken.nl - website met compleet overzicht van boeken op gebied van verlies, verdriet en rouw

Tijdschriften, boeken en lexicons
     www.diepmagazine.nl - tijdschrift voor persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei
     www.igniswebmagazine.nl
- webmagazine, voor bezinning op internet (jezuÔeten)
   
 www.missio.nl - website van tijdschrift Missio 
     www.kerkboek.nl - website voor het bestellen van relgieuze literatuur
     www.oasemedia.nl -  website met allerlei bezinnend materiaal en bijbelse inspiratie
     www.relilex.de - website met trefwoorden op terrein van religie en levensbeschouwing
     www.deroerom.nl - website van De Roerom, tijdschrift voor kerk en samenleving
     www.debezieling.nl - hedendaags leven ontmoet christelijke spiritualiteit
     www.volzin.nu - magazine voor de moderne zinzoeker
     www.bautz.de/bbkl - website met Kirchenlexicon

Terug naar overzicht