VITABERNA

 

 

 

Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

KANT EN KLARE BOEKJES VOOR GEBEDSDIENSTEN &  WOORD- EN COMMUNIEVIERINGEN

Het samenstellen van boekjes voor gebedsdiensten en woord- en communievieringen is dikwijks een tijdrovende bezigheid. Soms is het jammer dat deze boekjes eigenlijk maar een of twee keer gebruikt worden. En waarom zou je elke keer het wiel opnieuw uitvinden?

Bidden helpt! (word)
     Genesis 18, 20-32 & Lucas 11, 1-13

Bidden: kracht en vertrouwen (word)
     Exodus 17, 8-13 & Lucas 18, 1-8

Gedoopt met de adem van Gods Geest (word)
     Jesaja 42, 1-4.6-7 & MatteŁs 3, 13-17

Geloof, hoop en liefde (word)
     Handelingen 8, 5-8.14-17 & Johannes 14, 15-21

Geloven met hart en handen (word)
     Deuteronomium 4, 1-2.6-8-& Marcus 7, 1-8.14-15.21-23

Geroepen en gezonden (word)
     Amos 7, 12-15 & Marcus 6, 7-13

Lam van God (word)
    Jesaja 49, 3.5-6 & Johannes 1, 29-34

Met zachte kracht (word)
     Zacharia 9, 9-10 & MatteŁs 11, 25-30

Oorsprong en bron (word)
     Apocalyps 22, 12-14.16-17.20 & Johannes 17, 20-26

Ruimte voor velen (word)
     1 Petrus 2, 4-9 & Johannes 14, 1-12)

Sta op! (word)
     Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-24 & Marcus 5, 21-43

Tekenen van de tijd (word)
     DaniŽl 12, 1-3 & Marcus 13, 24-32

Tot geloof geraakt (word)
     Handelingen 5, 12-16 & Johannes 20, 19-31

Uitgedaagd tot barmhartigheid (word)
     1 SamuŽl 26, 2.7-9.12-13.22-23 & Lucas 6, 27-38

Vader, zoon en geest (word)
     Romeinen 5, 1-5 & Johannes 16, 12-15

Veilig thuis (word)
     Jezus Sirach 3, 2-6.12-14 & MatteŁs 2, 13-15.19-23

Vergevingsgezind? (word)
     Jesaja 43, 18019.21-22.24b-25 & Marcus 2, 1-12

Vertrouwen in de toekomst (word)
     DaniŽl 12, 1-3 & Marcus 13, 24-32

Ware rijkdom (word)
     Prediker 1,2; 2, 21-23 & Lucas 12, 13-21

Wat God toekomt (word)
     Jesaja 45, 1.4-6 & MatteŁs 22, 15-21

Zonder omzien op weg (word)
     Galaten 5,1.13-18 & Lucas 9, 51-62

Terug naar overzicht