VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

doopviering 11

OP WEG DOOR HET LEVENOPENINGSLIED

Morning has broken - Cat Stevens

Morning has broken, like the first morning
Blackbird has spoken, like the first bird
Praise for the singing, praise for the morning
Praise for them springing fresh from the world

Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven
Like the first dewfall, on the first grass
Praise for the sweetness of the wet garden
Sprung in completeness where his feet pass

Mine is the sunlight, mine is the morning
Born of the one light, eden saw play
Praise with elation, praise every morning
God's recreation of the new day

WELKOMSTWOORD

(voorganger)
Beste ouders, peetouders,opa’s, oma’s, vrienden en kennissen. Iedereen die hier naartoe gekomen is om de blijde gebeurtenis te vieren van de doop van <naam>, van harte welkom.
Wij zijn hier vandaag voor de viering van het doopsel. We hebben <naam> al vol liefde opgenomen in onze familie- en vriendenkring, en gaan hem/haar nu ook officieel opnemen in onze geloofsgemeenschap. Daarbij beloven wij er altijd te zijn voor hem/haar, zodat hij/zij altijd en in alle omstandigheden op onze steun en bemoediging kan rekenen.
Iedere dag worden er kinderen geboren.
Je staat er nauwelijks bij stil, tot het jezelf overkomt. Dan pas gaan je ogen open voor dat wonderlijk gebeuren. Gaat dan vooral je hart niet open? Dat kleine nieuwe leven – zo eenvoudig en toch zo ongrijpbaar – heb je zelf gedragen. Het is om stil van te worden.
Dit pasgeboren kind is het teken van jullie liefde en trouw. Hij/zij kijkt de wereld in, ziet mensen en zal vragen om medemensen, met name om jullie, om verder te gaan door de zee van het leven. Hij/zij zal vragen om dagelijks brood om verder te kunnen leven, om een glimlach waardoor hij/zij weet dat hij/zij welkom is. Om een hand die hem/haar vasthoudt bij de eerste pasjes. Om een hand die echter ook los kan en ruimte geeft om zelf verder te gaan.

OPENINGSWOORD

(ouder)
Lieve <naam>,
ik wens je twee stevige voeten,
om door het leven te gaan.
Ik wens je twee stevige handen,
om anderen bij te staan.
Ik wens je een mond om te lachen,
met vrienden die vrolijk zijn.
Maar ook om mensen te troosten,
bij tegenspoed en pijn.
Ik wens je twee heldere ogen
om te zien wat kwaad is of goed.
Dan zul je altijd weten,
de weg die je volgen moet.
Ik wens je een liefdevol hart toe,
een hart dat mensen bemint.
Maar bovenal heb je Gods zegen,
wordt een gelukkig en lief kind.

LIED
Nu dat jij er bent – Trijntje Oosterhuis

Als je in mijn ogen kijkt,
lijkt de wereld stil te staan.
De wind houdt op met waaien
en bevroren is de maan.
Je bent stralend als de zon.
Je bent volmaakt, zo naakt en klein.
En de wereld lijkt voor eventjes perfect te zijn.

Ik wist niet dat ik na een blik
zo veel van je houden zou.
Maar ik weet nu al niet eens meer
hoe ik leefde zonder jou.
Voor zoveel wezenlijke dingen
leek ik blind tot dit moment.
En die zijn ineens zo zichtbaar
nu dat jij er bent.

Oh, ik hoop dat ik je geven kan,
wat jij me geeft
zo lang ik leef...
Ik zal onvoorwaardelijk waken aan jouw zij
en ik hoop dat je ooit voelen mag
wat ik nu voel,
wat ik bedoel
en wat in woorden niet te vangen is voor mij.

Wanneer je in mijn armen ligt
en zo tevreden naar me lacht,
lijk ik alles te vergeten
dat daar buiten op mij wacht.
Alle strijd en alle tranen,
alle stille pijn verdwijnt.
En de wereld lijkt voor eventjes
normaal te zijn.

VOORBEREIDING OP DE DOOP

Naamgeving

(voorganger)
Als mensen van elkaar houden dan noemen ze elkaar bij hun naam. Als twee mensen een kindje krijgen dan geven ze hun kindje een naam. Die naam drukt hun liefde en verwachtingen uit. Die naam blijft het hele leven lang.
Een eigen naam hebben betekent: als groot of klein mens gekend te zijn en herkend te worden als enig en uniek, tussen al die andere mensen in onze wereld.
Er waren zoveel namen waaruit je ouders konden kiezen. Wel honderd op een rij. Maar deze is speciaal voor jou. Je kunt hem niet verliezen. Geen wonder ook, want deze naam ben jij.
<Namen ouders>, welke naam hebben jullie je kindje gegeven?

(ouders)
Onze zoon/dochter heeft de namen <namen> gekregen.

(voorganger)
<Naam> is je roepnaam, <doopnamen> zijn je doopnamen. Je ouders hebben deze namen gekozen omdat ze heel dankbaar zijn dat jij er bent en omdat ze liefdevolle herinneringen voor hen oproepen.
Deze namen staan nu ook voorgoed ingeschreven in het boek des levens, in de palm van Gods hand.

Kruisteken

(voorganger)
’s Avonds voor het slapengaan, krijg je een kruisje en een zoen. Een kruisje is een teken van geloof in jou en in God, een zoen een tedere wens voor een rustige nacht.
Een kruisje heeft de vorm van een plusteken: hiermee willen we je bevestigen, je een grote eigenwaarde meegeven. Er zit zoveel in jou, misschien wel meer dan je zelf denkt.
Een kruisje doet ook denken aan een kruispunt, waar je moet kiezen welke weg te inslaat. Je zult ooit moeilijke keuzes moeten maken. Met dit kruisje willen we zeggen dat we met jou én voor jou kiezen.
(de ouders lopen met <naam> langs grootouders, peettante en peetoom die <naam> een kruisje op het voorhoofd geven).

Doopbelofte

(voorganger)
<Naam>, je hebt nu wel een naam waarmee we je kunnen roepen, maar je bent nog klein en je weet nog niet wat wij willen zeggen. Het duurt nog een hele tijd voor je op je eigen benen kunt staan en je eigen weg kunt gaan. Daarvoor moet je veel geholpen worden, door veel mensen maar vooral door je ouders. <Namen ouders>, beloven jullie <naam> te omringen met liefde, warmte en aandacht? Beloven jullie een goede vader en moeder te zijn en <naam> op te voeden als een vrij mens met zijn eigen verantwoordelijkheid?

(ouders)
Ja, dat beloven wij.

(voorganger)
<Namen peettante en peetoom>, <namen ouders> hebben jullie gevraagd om peettante en peetoom te zijn. Jullie vertegenwoordigen de vele mensen die in het leven van <naam> een rol zullen spelen. Beloven jullie bijzondere belangstelling te geven aan je petekind en zo mee te werken aan een gelukkig leven voor hem/haar?

(peetouders)
Ja, dat beloven wij.

(voorganger)
Nu nodig ik peettante <naam> en peetoom <naam> uit om de namen van hun peetkind op te tekenen in het doopboek van onze parochie.

Gedicht

(naam peetoom)
Eens zul je groot zijn,
op je eigen benen staan.
Dan zet jij je stappen
naar een nieuw bestaan.
Eens zul je groot zijn,
dan is het kind zijn voorbij.
Bouw je aan je eigen leven,
met een ander aan jouw zij.
Eens zul je volwassen heten,
dan trek je je eigen lijn
en hoop ik dat je in je hart weet
dat wij er altijd voor je zijn

Handoplegging

(voorganger)
Als teken van gezamenlijke zorg voor <naam>, als teken van bescherming, houden wij onze handen boven het hoofdje van <naam> en bidden wij samen:

(allen)
God onze vader,
houdt uw beschermende hand boven <naam>,
bescherm <naam> tegen verkeerde invloeden
en laat hem/haar merken en ervaren dat u uw beschermende hand nooit terugtrekt.
<Naam>, wij hopen dat je groot mag worden in goede gezondheid en levenskracht, en dat je goedheid en liefde mag uitstralen, je leven lang, naar alle mensen om je heen in deze wereld.

Gedicht

<naam peettante>
Als een kleine ster aan de hemel,
zo twinkel jij op aard.
Ontvang van allen die jou kennen
alle liefde, je bent het waard.
Je toekomst is nog maar pas begonnen,
en alles ligt nog in het verschiet
Leed en liefde zullen je pad eens kruisen,
maar vergeet dan bij dit alles niet
dat wat er ook mag gebeuren
jij zelf bepaalt en je leven kleur geeft.
De basis van dit alles
is een goed humeur.

LIED
Kleine jongen - André Hazes

Kleine jongen,
je bent op deze wereld dus zal je moeten vechten net als ik.
Ik kan het weten.
Het leven is niet makkelijk:
er is tegenspoed op ieder ogenblik.

Kleine jongen,
er zijn veel goede mensen,
maar slechte zijn er ook, helaas `t is waar.
Je moet maar denken:
dat jij straks gaat beseffen,
dat eerlijk het langste duurt, geloof me maar.

refrein
Dit leven gaat voorbij,
er is al weinig tijd dus leef, want jij bent vrij.
Maar doe het wel verstandig, maak de mensen blij.
Dan zul je echt gelukkig zijn.
Want het leven is zo kort,
veel dingen worden anders als je ouder wordt.
Je speelt nu nog met blokken, maar dat duurt niet lang.
Het is jammer, maar je blijft niet klein.

Kleine jongen,
op school al zul je merken dat alles draait om cijfers en om macht.
Zo is het leven,
dus leer wat je moet leren,
want dan ben jij degeen die het laatste lacht.

Kleine jongen,
als jij dan later groot bent,
dan is je vader er misschien niet meer.
Vertel dan aan je eigen kinderen de wijze lessen van je ouweheer.

GELOOFSBELIJDENIS

(voorganger)
<Naam>, op je weg door het leven zul je je vaak onzeker voelen. Toch mag je je ergens aan vastklampen, aan het geloof in God. Aan zijn bevrijdende liefde, die hij ons leerde door Jezus. Aan het geloof in de Geest die mensen bezielt om te leven als Jezus.

(allen)
Wij geloven in het goede dat in elk mens aanwezig is.
In de warmte, in spontaniteit en in oprecht zijn.
In een hand, die alle woorden overbodig maakt.
Wij geloven in de vriendschap, het leven voor elkaar.
Wij geloven in een nieuwe wereld,
waar geen plaats meer is voor oorlog en geweld.
Waar geen verschil is tussen arm en rijk, blank of zwart.
Wij geloven in vrede.
Wij geloven in liefde,
de liefde door iedereen,
de liefde in welke vorm dan ook.
Wij geloven in groeien, elke dag opnieuw.
Wij geloven onvoorwaardelijk in het leven zelf,
in een kracht die boven de mens staat.
Wij geloven in God.

VIERING VAN DE DOOP

Licht

(<Namen kinderen> steken de trouw- en doopkaarsen van <naam, namen ouders> aan. Deze plaatsen ze op het lage tafeltje.)

(voorganger)
Licht geeft leven, licht verblijdt. Licht geeft hoop. Licht maakt alles zichtbaar en opent een weg voor onze voeten. Je ouders proberen voor jou <naam> een lichtend voorbeeld te zijn. In vreugde en verdriet, in gezondheid en ziekte, in goede en in kwade dagen. <Naam>, ik hoop dat ook jij warmte uitstraalt aan de mensen om je heen.

(Oma <naam> zet de kaarsen samen met <namen kinderen> op het altaartje bij Maria)

Water

We gaan <naam> nu dopen met water en een doopschelp. Water is onmisbaar in het verdere leven, water heeft geen vaste vorm, water vloeit. Water is in beweging, zoals eb en vloed in zee, zo is ook het leven. Leven betekent: steeds veranderen.
<Naam>, je bent in je eerste levensjaar al veel veranderd en zult nog heel veel blijven veranderen.
<Naam>, ik doop jou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Zalving

Olie is het symbool van sterkte, van kracht. Olie maakt sterk en soepel, zacht en veerkrachtig. Ik geef jou een beetje olie op je voorhoofdje, in de vorm van een kruis. Dit kruis en deze olie zijn het teken van Jezus, die wil dat mensen gelukkig worden. Dat wens ik jou ook toe: word een gelukkig mens naar zijn voorbeeld. Sterk en soepel, veerkrachtig in het leven.

Zout

<Naam>, met het opleggen van wat zout willen we onze hoop uitdrukken dat je pittig door het leven zult gaan, dat je smaak zult krijgen in je leven en dat wij samen met God jou willen beschermen tegen wel bederf dan ook.

GEBED

<Naam kind>
Lieve <naam>,
jij bent zo mooi, zo lief, zo bijzonder,
jij bent voor ons een echt wonder.
Als ik speel en lach met jou,
voel je vast hoeveel ik van je hou.
Nu ben je vandaag gedoopt,
dus weet dat God nu naast je loopt.
God, laten we met z'n allen
goed voor mijn neefje/nichtje zorgen,
vandaag maar natuurlijk ook morgen

ONZE VADER

(voorganger)
Laten we nu bidden tot God, die onze Vader is, met de woorden die Jezus ons geleerd heeft.

(allen)
Onze vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schuld
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
En leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade.
Amen.

TOEWIJDING AAN MARIA

(Alle kinderen mogen naar voren komen. Oma <naam> zal hen helpen een kaarsje aan te steken en dit bij Maria zetten. De kinderen mogen op het bankje bij Maria blijven zitten.)

(voorganger)
Maria, als Moeder van Jezus weet u wat het zeggen wil om het nieuwe leven te ervaren en zich te verheugen over de geboorte van een kind. U, Maria, begrijpt de zorgen, de verantwoordelijkheid, maar ook de vreugde die dat met zich meebrengt.
Kinderen grootbrengen is een moeilijke taak, daarom vragen wij: begeleid <naam> op zijn levensweg en begeleid ons, zijn ouders, zodat wij met alle krachten en met onze liefde goed zijn voor ons kind. Wij beloven u dat wij goed voor <naam> zullen zorgen. En als dat niet helemaal lukt, bent u er ook nog. Geef <naam> een plaatsje in uw hart, zoals wij daar allemaal een plekje hebben.

(allen)
Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, moeder van God,
Bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

SLOTGEDACHTE

<naam ouder>
<Naam>, ik zou je zoveel dingen willen zeggen
en zoveel van deze wereld uit willen leggen.
De mooie dingen,
waarover de mensen liedjes zingen.
Over liefde en zonneschijn,
maar ik zal je ook vertellen van de pijn.

Je weet nog niet zo veel van het leven,
daarom wil ik je mijn hand geven
en je proberen te leiden
door de moeilijke tijden.
Maar ik zal ooit stil blijven staan,
het grootste gedeelte zul je alleen moeten gaan.

<Naam>, ik zal niet proberen
jou het leven te leren.
Ik wil je niet mijn manier van leven opleggen.
Nee, ‘leven’ kan ik je niet uitleggen.
Alles in jou moet nog ontwaken,
<Naam>, probeer er iets moois van te maken.

LIED

Blonde krullen

Blonde krullen op de fiets,
samen onderweg naar niets.
Blonde krullen in het zand,
blonde krullen aan mijn hand,
samen naar de overkant.

Blonde krullen in mijn bed,
of onder z'n rode pet.
Blonde krullen zit in bad,
als een net verzopen kat,
zonder krullen die zijn nat.

Blonde krullen telt geen dagen.
Blonde krullen stelt geen vragen, maar neemt al de mijne mee.
Blonde krullen heeft totaal nog geen idee.
Blonde krullen, blonde krullen
neemt me mee naar waar geen straks is en geen later,
geen toen of dingen die ik nog moet doen,
geen afgesproken tijden, geen theater,
geen vrienden die ik steeds tekort zal doen,
geen eindeloze rij met nieuwe spullen,
alleen maar blonde krullen.

Blonde krullen van fluweel,
klimt in bed, een echt kasteel.
Blonde krullen wil een kus
van zijn broer en van zijn zus.
Zo gaat het elke avond dus.

Blonde krullen ligt erin,
met gezonde tegenzin.
Blonde krullen die is bang;
mag het licht aan op de gang?
Dan duurt het donker niet zo lang.

SLOTZEGEN

(voorganger)
Ga in vrede met <naam> naar huis, omring hem/haar met jullie liefde en wees gelukkig met elkaar. Laat hem/haar zo alle geluk vinden wat onder mensen mogelijk is. Moge deze doopviering een stimulans zijn om heel bewust te gaan bouwen aan een mooie toekomst voor <naam>.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

Terug naar overzicht