VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

HUWELIJKSBEVESTIGINGEN

Huwelijksbevestiging 1
<Naam>, ik wil jou nemen tot mijn man/vrouw. Jij bent voor mij de mens naar wie ik intens heb uitgezien, die door God voor mij geschapen is. Ik zal goed voor je zijn, ik zal je liefhebben, ik zal je trouw blijven, in goede en kwade dagen, in rijkdom en armoede, in ziekte en gezondheid. Je kunt op mij rekenen altijd, tot in het uur van mijn dood. En voor de kinderen die God ons zal schenken zal ik een goede vader/moeder zijn en ik zal hen opvoeden samen met jou.

Huwelijksbevestiging 2
<Naam>, vandaag wil ik hier aan iedereen tonen dat ik je lief heb. Ik wil je knuffelen, steunen en kussen, ik wil in je geloven, achter je staan in alles wat je doet. Ik wil met je spelen en je innig omhelzen in tijden van plezier. Ik wil er voor jou zijn zoals jij er voor mij bent, ik wil je doen lachen en een schouder aanbieden als het eens minder gaat. Ik wil een lieve en zorgende vader/moeder zijn voor onze kinderen. Samen met jou wil ik door het leven stappen, maar bovenal wil ik je man/vrouw zijn en samen met jou een rode draad voor onze kinderen.

Huwelijksbevestiging 3
Vandaag willen wij aan iedereen die hier aanwezig is om met ons onze verbondenheid te vieren, zeggen dat wij voor altijd met elkaar de weg van lief en leed willen ingaan, dat wij elkaars reisgenoot willen zijn, niet alleen als die weg breed en goed bestraat is, maar ook als hij smal en bochtig wordt.

Wij willen rust en ruimte scheppen voor elkaar, elkaar accepteren zoals we zijn om zo, samen met en door elkaar tot een vollediger mens te kunnen uitgroeien. Wij hopen zo, van geven en delen, meer mens te worden en zo ons steentje bij te dragen aan een betere wereld voor allen.

Huwelijksbevestiging 4
<Naam>, jij kent mijn liefde voor jou. Ik beloof je trouw te blijven in lief en leed, trouw temidden van de wisselvalligheden van het leven en de onzekerheden waarmee mensen nu eenmaal moeten leven. Ik beloof je steeds de hand boven het hoofd te houden en bedacht te zijn op jouw geluk. Ik beloof je trouwe te blijven aan de kinderen die ons gegeven worden en hen als een goede vader te steunen op hun levensweg.

Huwelijksbevestiging 5
<Naam> ik wil je man/vrouw zijn, ik wil je trouw blijven, je bemoedigen en helpen, in fijne en moeilijke tijden. Ik wil proberen ons leven en dat van de mensen om ons heen zo blij mogelijk te maken. Ik hou van jou en ik geef je deze ring als teken van mijn liefde.

Terug naar overzicht