VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

HUWELIJKSZEGEN

Huwelijkszegen 1
Vandaag beginnen twee mensen aan een nieuw verhaal. Samen moeten zij het nog schrijven, bladzijde na bladzijde. Een verhaal vol hoop en verwachtingen, vol vraagtekens.
Zegen hun handen, opdat zij elkaar niets verbergen, maar alles delen wat het leven biedt.
Zegen hun ogen, opdat zij elkaar stilzwijgend begrijpen, en oog hebben voor de mensen rond hen.
Zegen hun mond, opdat ze er goede woorden mee zouden spreken, en elkaar bevestigen in de waarheid.
Zegen hun oren, om de verborgen vragen van de ander te verstaan en ze te vervullen voordat ze uitgesproken zijn.
Zegen hun liefde, opdat ze een gelukkig gezin mogen vormen, in een huis van vreugde en rust.

Huwelijkszegen 2
God, zegen <namen> en maak hen vruchtbaar.
Laat hun leven zijn als een boom die goede vruchten draagt, die schaduw biedt aan anderen. Laat hun huis een goede woning zijn en een onderkomen bieden in kille nachten waarin oorlog schuil gaat en op warme dagen als de tweedracht oplaait.
Laat hun leven een bedding zijn wardoor verkwikkend water stroomt, waar vermoeidheid wordt verlicht en de dorst naar welzijn wordt gelaafd.
Laat hun arbeid vruchten dragen, laat hun zwijgen spreken zijn.
Laat hun woorden goedheid verspreiden, laat hun slapen genade zijn.

Terug naar overzicht