VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

VOORBEDEN

Voorbede 1
We willen bidden voor <namen>, dat zij elkaar steeds nabij mogen zijn, opdat zij de liefde aan den lijve mogen ervaren, telkens weer. Dat zij zich niet opsluiten in eigen kring, maar dat hun liefde naar buiten mag stralen, opdat velen mogen zien dat liefde voor elkaar levensverrijking betekent. Laat ons bidden.

Wij willen bidden voor de ouders, van wie zij het leven kregen en die hen tot aan deze dag hebben begeleid. Wij willen bidden voor al onze medemensen, dat wij elkaar niet afstoten, geen pijn berokkenen of diep in het hart kwetsen. Laat ons steeds voor elkaar open staan, met een open hart en open handen. Laat ons bidden.

Laten we ook bidden voor hen die het spoor bijster zijn geraakt. Dat wij hun eenzaamheid oplossen, dat wij ook voor hen een tochtgeboot mogen zijn, door ook hen te zien en naar hen te luisteren. Laat ons bidden.

Voorbede 2
Laat ons bidden voor <namen>, dat zij gelukkig mogen worden in hun huwelijk. Dat hun leven met elkaar vol vreugde mag zijn en dat hun liefde mag groeien alle jaren door. Laat ons bidden.

Laat ons bidden voor de ouders, familie en vrienden van <namen>. Dat hun liefde en vriendschap blijft bestaan. Dat de deur van hun huis en hart altijd open staat. Laat ons bidden.

Laat ons bidden voor diegenen die niet meer in ons midden zijn. Die van ons zijn heengegaan, maar aan wie we met dankbaarheid en liefde terugdenken. Laat ons bidden.

Laat ons bidden voor de gezondheid van iedereen en voor een wereld zonder haat en geweld. Een wereld waarin gewoon gelukkig zijn mogelijk is. Laat ons bidden.

Voorbede 3
Wij bidden voor <namen>, dat zij elkaar trouw mogen blijven in de liefde en dat hun geloof in elkaar nooit mag verkillen of uitdoven. Laat ons bidden.

Wij bidden voor de ouders aan wie zij zoveel te danken hebben, die hen zoveel jaren hebben begeleid en van wie zij zoveel goeds hebben geleerd, dat zij nog lang getuigen mogen zijn van het geluk van <namen>. Laat ons bidden.

Wij bidden voor de familie, vrienden en bekenden van <namen>. Voor allen die hen nabij waren op de weg naar vandaag, dat de vriendschap bewaard blijft en de deur van hun huis en hart altijd open staat. Laat ons bidden.

Wij bidden voor allen die dit feest niet meer kunnen meevieren, maar in gedachten zo dichtbij zijn. In het bijzonder denken we aan <namen>. Dat zij in gedachten mogen delen in de vreugde van vandaag, dankzij de verbondenheid van de liefde. Laat ons bidden.

Voorbede 4
Laten wij bidden voor <namen> dat zij steeds opnieuw de liefde in elkaar mogen ontdekken; dat zij elkaar op handen blijven dragen en hand in hand naar een gelukkige toekomst mogen gaan. Laat ons bidden.

Laten we bidden voor onze ouders die hen steeds de hand boven het hoofd hebben gehouden. Aan hun hand zijn zij geworden tot wat ze nu zijn. Moge in de toekomst <namen> de hand terug te vinden zijn van hun ouders, mogen hun samen-zijn voor hen de inspiratie zijn om samen de moeilijkheden die op hun weg komen te overwinnen. Laat ons bidden.

Laten we bidden om steun en kracht voor de toekomst van <namen>, opdat zij de handen ineen kunnen slaan, om om zich heen een wereld te scheppen waarin zij hun kinderen die warmte en liefde kunnen geven die zij uit handen van hun eigen ouders hebben ontvangen. Laat ons bidden.

Voorbede 5
Voor <namen> aan het begin van hun huwelijksleven. Dat vele gelukkige jaren hen gegeven worden, dat ze het vuur van hun liefde brandend houden, dat hun hart open blijft staan voor ieder die hen nodig heeft. Laat ons bidden.

Voor allen van wie <namen> houden: ouders, broers en zussen, familie en vrienden. Dat de verbondenheid die nu zo tastbaar gevierd wordt ook in de toekomst een stevige grond blijft voor de groei van vriendschap en trouw. Laat ons bidden.

Bidden we voor de wereld, dat ze bewoonbaar zal zijn voor hen die na ons komen. Voor alle mensen wier dromen in vervulling gingen en voor hen die teleurgesteld zijn. Staan wij stil bij al onze overleden familieleden en vrienden die wij zo graag deze dag in ons midden hadden gezien. Laat ons bidden.

Voorbede 6
Wij bidden voor <namen> dat zij beide mogen leven voor elkaars geluk, dat zij voor elkaar een veilig thuis van vrede en geborgenheid mogen betekenen en wij vragen U, dat zij van die basis uit hun deur open zullen zetten, zodat zij ook aan anderen geborgenheid, een thuis kunnen bieden. Laat ons bidden.

Wij bidden vooral voor onze ouders. Dankzij hen hebben wij een onbezorgde jeugd gehad. Zij gaven ons de mogelijkheden die zijzelf niet hadden waardoor wij konden uitgroeien tot twee volwassen mensen. Wij vragen dat wij op onze beurt alle goede dingen die wij van onze ouders leerden, overdragen aan onze kinderen. Laat ons bidden.

Wij bidden ook voor broers en zussen, familieleden, vrienden, collega’s en bekenden die veel voor ons betekenen. Wij vragen, help ons om samen eensgezind aan een wereld te bouwen waar het goed is om te wonen, voor iedereen. Laat ons bidden.

Voorbede 7
Bidden is woorden vleugels geven en hopen dat zij de hemel halen. Vanuit deze hoop bidden wij voor <namen>, dat hun liefde voor elkaar door de jaren heen steeds sterker wordt zodat zij een krachtbron zal zijn om hand in hand, gelovig en vol hoop, het leven met al zijn ups en downs, met zijn voor- en tegenspoed, op een goede wijze te kunnen leven. Laat ons bidden.

Bidden is woorden vleugels geven en hopen dat zij de hemel halen. Daarom bidden wij dat <namen> door hun liefde voor elkaar de innerlijke kracht zullen bezitten om elkaar te doen uitgroeien tot mensen die ten volle leven; mensen met open ogen en oren voor de wereld om hen heen; mensen met een open hart voor elkaar en voor alle mensen; mensen met handen die vrede schenken. Laat ons bidden.

Bidden is woorden vleugels geven en hopen dat zij de hemel halen. Daarom Heer onze God, danken wij u voor allen die <namen> tot hier hebben gebracht, speciaal hun ouders en voor het gezin waarbinnen zij opgroeiden. Wij bidden dat al het goede en waardevolle dat zij vanuit deze basis voor hun leven hebben meegekregen behoed en bewaard mag blijven als een kostbare schat, die hun leven en dat van hun omgeving rijker en gelukkiger zal maken. Laat ons bidden.

Terug naar overzicht