VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

LIEDTEKSTEN VOOR LITURGIE

Liedbundels en -boekjes zijn in vele soorten en maten in omloop. Electronische teksten zijn echter niet altijd voor iedereen beschikbaar. Een overzicht van een aantal vaak gebruikte en veel gezongen liederen.

Aan wat op aarde leeft

Aanbidt en dankt U Vader

Als gij naar de woorden luistert

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt

De Heer heeft mij gezien

Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven

Een mens te zijn op aarde

Een smekeling zo kom ik tot uw troon

Gebenedijd zijt Gij

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren

Geef vrede Heer

Geest die vuur en liefde zijt

God die ons heeft vooorzien

God groet U, zuiv're bloeme

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer

Hier wordt een huis voor God gebouwd

Hij die gesproken heeft een woord dat gaat

Hij ging van stad tot stad

Hoort hoe God met mensen omgaat

Ik groet u vol genade

Ik sta voor U in leegte en gemis

Komen ooit voeten gevleugeld

Licht dat ons aanstoot

O sterre der zee

Salve Regina

Te Lourd'op de bergen

Uit uw hemel zonder grenzen

Uit vuur en ijzer

Waar liefde mensen samenvoegt

Wees gegroet o sterre

Wie als een God wil leven hier op aarde

Wij groeten U, o koningin

Wij hebben voor u gebeden

Wij zoeken U als wij samenkomen

Zingt voor de Heer van liefde en trouw

Zomaar een dak boven wat hoofden

Zo vriendelijk en veilig als het licht

Terug naar overzicht