VITABERNA

 

 

 

Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

OVERWEGINGEN WOORD- EN COMMUNIEVIERINGEN ST. CAECILIAPAROCHIE BERKEL-ENSCHOT

Voor het schrijven van een overweging voor een gebedsdienst of woord- en communieviering krijgen werkgroepen vaak voldoende en actueel achtergrondmateriaal aangereikt. Soms is het gemakkelijk wat voorbeelden en inspiratiebronnen bij de hand te hebben. 

Aan de keizer geven wat de keizer toekomt
    Jesaja 45, 1.4-6 & Matteüs 22, 15-21 
"Zaken zijn zaken" en "Geloven doe je in de kerk": alsof het betalen van belasting niets te maken zou hebben met je gelovige overtuiging. Natuurlijk wel! Want het maakt nogal wat uit of van je belastingcenten kinderen onderwijs krijgen, zieken worden verzorgd, of wapens worden gekocht. Nadenken over de besteding van onze belastinggelden heeft wel degelijk te maken met je eigen levensovertuiging. Toch is dit het niet, waarover het vandaag gaat.
[... lees verder]

Allerheiligen
   
Apocalyps 7, 2-4.9-14 & Matteüs 5, 1-12a
Kleur geven aan het leven: dat is misschien wel de kern van 'heiligheid'. Heiligen genoeg in eigen omgeving: kijk maar eens naar mensen die het leven uitstralen, er kleur en licht aan geven. Niet door grote verhalen of indrukwekkende daden, maar gewoon door een simpele handdruk, een bemoedigend woord, een knipoog, een schouderklopje. Zo zijn heiligen soms dichter in de buurt dan je denkt.
[... lees verder]

De wereld omgekeerd
     Amos 6, 1a.4-7 & Lucas 16, 19-31
Ik weet niet hoe het bij u is; maar na bijna drie weken staan de afgrijselijke beelden van de zwaar gehavende en instortende torens van het World Trade Centre, het brandende Pentagon en de enorme rookwolken boven de skyline van New York nog altijd scherp op mijn netvlies. Dinsdag 11 september 2001, voor mij misschien wel de zwartste dag uit onze wereldgeschiedenis. Amerika in het hart getroffen. Niet alleen Amerika bloedde, maar de hele wereld leek en lijkt in brand te staan: economisch, financieel, politiek, cultureel, maar vooral: menselijk.
[... lees verder]

Drie-eenheid
     Deuteronomium 4, 32-34.39-40 & Matteüs 28, 16-20
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Hoe vaak slaan we niet – achteloos of bewust – een kruisteken? Hoe vaak denken we daarbij na, bij de woorden: Vader, Zoon en heilige Geest? Waarschijnlijk zijn maar weinigen onder ons zich ervan bewust dat ze met deze drie woorden een van de grootste mysteries van het geloof uitspreken. Het mysterie van het geheim van de goddelijke drie-eenheid. Of, zoals het ook wel eens genoemd wordt, de allerheiligste drievuldigheid.
[... lees verder]

Een oude belofte wordt vervuld
     Micha 5, 1-4a & Lucas 1, 39-45
We kennen haar als Moeder van Altijddurende Bijstand. We noemden haar Mystieke Roos, Ivoren Toren, Gouden Huis, Koningin van de Vrede. Maria. Een vrouw met neergeslagen ogen, in deemoedig blauw gestoken. De onbevlekt ontvangen maagd. "Uw wil geschiede": dienstbaar zonder te klagen. Zo kennen we Maria uit de geschiedenis: de dienstmaagd des Heren, zonder eigen wil, trouw en onderdanig.
[... lees verder]

Geloof, hoop en liefde
     Handelingen 8, 5-8.14-17 & Johannes 14, 15-21
Velen – en als ik goed kijk: de meesten onder u – zullen zich ongetwijfeld nog wel de oefeningen of akten van geloof, hoop en liefde uit de oude katechismus herinneren. Ze stonden – en ik heb het op moeten zoeken! – tussen de vijf geboden van de Kerk en de oefening van berouw in.
[... lees verder]

Geloven in een multiculturele samenleving
     2 Koningen 5, 14-17 & Lucas 17, 11-19
"Uw geloof heeft u gered". Jezus kan het slechts tegen één van de tien melaatsen zeggen. En uitgerekend die éne, die terugkeerde om Jezus te bedanken voor zijn genezing, die éne was een Samaritaan. Een vreemdeling. Een vreemdeling, net zoals Naäman die naar de profeet Elisa kwam, zich in de Jordaan dompelde en werd genezen. Naäman, een Syriër was hij. Een vreemdeling.
[... lees verder]

Het einde der tijden - tekenen van de tijd
     Daniël 12, 1-3 & Marcus 13, 24-32
Nu het kerkelijk jaar teneinde begint te lopen, de dagen steeds korter worden, het donker het licht overstemt en de natuur je herinnert aan de eindigheid van alle dingen, wordt ook in de liturgie en in de bijbelverhalen gesproken over het einde der tijden, het uur van de waarheid, het beslissend moment.
[... lees verder]

In het huis van mijn vader is ruimte voor velen
     1 Petrus 2, 4-9 & Johannes 14, 1-12
Jezus aan het woord als een echte rabbi: als een leraar die geduldig luistert naar de vragen die hem worden gesteld. Een leermeester, die er zich niet op beroept de waarheid in pacht te hebben, maar voor wie de waarheid het leven zelf is. "Ik ben de weg, de waarheid en het leven".
[... lees verder]

Levengevend brood voor elkaar
   
Jesaja 55, 1-3 & Matteüs 14, 13-21
Vijfduizend mensen, vijf broden en twee vissen... 
Verwondering als er na de maaltijd maar liefst twaalf manden blijken over te zijn! Overvloed, en een goddelijke manier van rekenen: vijf plus twee wordt twaalf.
[... lees verder] 

Lijden en God
     Job, 7,1-4.6-7 & Marcus 1, 29-39
"Er was eens een man...": zo begint, als een sprookje, het bijbelboek Job. De heilige man Job, of zoals wij hem hier in Enschot vaak noemen: Sint Job. Zijn verhaal, van generatie op generatie als een oud volksverhaal doorverteld, vieren we de laatste 10, 15 jaar tijdens het welbekende en meestal druk bezochte pleinfeest in mei. Een feestelijke en kleurrijke gebeurtenis, waardoor de traditie van de bedevaart naar Sint Job weer nieuw leven is ingeblazen.
[... lees verder]

Met zachte kracht
     Zacharia 9, 9-10 & Matteüs 11, 25-30
Enkele weken geleden had ik een gesprek met jonge Turkse collega van me. "Leiderschap", zei ze, "is vooral jezelf ontdekken: leren van je fouten en werken aan je eigen tekortkomingen. Dienstbaarheid en leidinggeven lijken in het Westen twee tegengestelde begrippen. Maar een leider is op de eerste plaats een dienaar voor anderen: luisteren naar anderen, je inleven in hun verwachtingen en het samen delen van je ambities en inspiratie." Een opmerkelijk inzicht, dat stevig morrelt aan de traditionele beelden over leiderschap.
[... lees verder]

Op weg naar Emmaus
     Handelingen 2, 14.22-28 & Lucas 24, 13-35
Het zal je maar overkomen: je bent met z’n tweëen op weg naar de stad en je bent met elkaar nog druk aan het napraten over wat er zich de voorbije week allemaal heeft afgespeeld. Halverwege ontmoet je een verre neef die de weg met je vervolgt en zich ook nog eens mengt in je gesprek, verbaasd als hij is waarover je het toch allemaal hebt.
[... lees verder]

Sta op!
     Marcus 5, 21-43
Echte Oranje-fans bleven natuurlijk hopen dat het wonder zich op 9 juli zou voltrekken: Nederland in de finale en dan wereldkampioen worden. Een kwestie van vertrouwen natuurlijk. Ik houd het er wat dit betreft maar op, dat wonderen niet echt bestaan, maar dat je natuurlijk wel mooie dromen kunt hebben. Een kwestie van vertrouwen.
[... lees verder]

Tot geloof geraakt
     Handelingen 5, 12-16 & Johannes 20, 19-31
Het Brabants Dagblad van Paaszaterdag: "Veel mensen weten het niet eens meer, maar we vieren dit paasweekeinde de verrijzenis van Jezus Christus. De inhoudelijke betekenis van dit feest is de laatste jaren ver op de achtergrond geraakt, maar wie in een wijde omgeving stil wil staan bij de wederopstanding van Jezus, kan terecht in de kerk". "Voordeel", besluit de krant: "er is plek genoeg". Maar zoiets moet je misschien eerst zien en dan geloven.
[... lees verder]

Trouw vanaf het begin
     Genesis 2, 18-24 & Marcus 10, 2-12
Sjoerd – zes jaar en al op jonge leeftijd door scheiding van zijn ouders  geconfronteerd met de gebrokenheid van het bestaan. Niet dat hij er echt onder lijdt; voor hem telt eigenlijk alleen de werkelijkheid van morgen. Over zijn toekomst maakt hij zich – gelukkig – nog niet al te veel zorgen. Eeen mooie opstap naar de beide lezingen van vandaag, waar liefde en trouw boven wetten en regels worden gesteld en menselijk tekort nieuwe kansen en perspectieven krijgen
[... lees verder]

Uitgedaagd tot barmhartigheid
     1 Samuël 26, 2.7-9.12-13.22-23 & Lucas 6, 27-38
Soms lijkt het alsof de hele wereld in brand staat. Verbaal geweld alom, toenemende normvervaging, groeiende angstgevoelens van onveiligheid. Het gevolg: meer blauw op straat, meer cellen, meer en langduriger straffen. Begrijpelijk, die reactie. En vanuit onze gelovige traditie misschien nog wel te rechtvaardigen ook: loonde God niet altijd het goede en strafte hij het kwade? Zo groeiden velen van ons op in vrees voor vagevuur en hel. Toch kiest het evangelie van vandaag voor een andere weg. Een weg die flink tegen de haren instrijkt, opgevoed als we zijn met straffen en belonen.
[... lees verder]

Vergeven en vergeten?
     Jesaja 43, 16-21 & Johannes 8, 1-11
Ruim vier weken lang zijn we inmiddels onderweg naar Pasen. Nog twee weken liggen voor ons. De tocht heeft ons de afgelopen weken door heel afwisselende landschappen gevoerd. En in al die verschillende landschappen zochten wij naar een antwoord op de vraag: God roept ons, wat is daarop ons antwoord?
[... lees verder]

Vrede en gerechtigheid
     Matteüs 20, 1-16
Stel je voor: je hebt je de hele week van 's morgens vroeg tot 's avonds laat uitgesloofd op je werk om de klus die je baas had aangenomen af te hebben; en je krijgt hetzelfde uitbetaald als de uitzendkracht die vrijdagmiddags nog een uurtje geholpen heeft om even het laatste restje werk mee weg te werken. De reacties zijn bijna voorspelbaar: oneerlijk, niet rechtvaardig, onredelijk. Je moet er immers maar voor werken. Voor wat, hoort wat. Ruilrechtvaardigheid zou je dat kunnen noemen.
[... lees verder]

Ware rijkdom
     Prediker 1,2; 2, 2,21-23 & Lucas 12, 13-21
IKEA Breda. In de parkeergarage staat een groot, geel reclamebord met de tekst: "Hebberig? Profiteer nu van álle voordelen! Wordt gratis lid van de IKEA-family". Ja, zo zit het tegenwoordig in elkaar: met een beroep op het wij-gevoel (familie) word je verleid tot het doen van aankopen en uitbreiding van je bezittingen. Op een slimme manier probeert zo´n multinational je hebben en zijn met elkaar te verbinden. Je bent wat je hebt, je wordt gemeten met de maat van wat je bezit.
[... lees verder]

Weduwe van Sarefat
     1 Koningen 17, 8-16 & Johannes 6, 48-51

In de kerkelijk-liturgische traditie speelt brood (en wijn) een belangrijke rol. In de eucharistische viering breken en delen we het brood van Christus. In het Onze Vader bidden we: "Geef ons heden ons dagelijks brood". In liederen zingen we: "Tafel van Een, brood om te weten, dat wij elkaar gegeven zijn". Ook in bijbelse verhalen speelt brood veelvuldig een rol. We kennen allemaal we het manna. Of het verhaal over Jezus die door de duivel werd gevraagd van stenen brood te maken. Of de wonderbare broodvermenigvuldiging in de evangelieverhalen met vijf broden en twee vissen.
[... lees verder]

Zie, ik maak alles nieuw
     Apocalyps 21, 1-5a
Toen ik vorige week op een prachtige, zonnige namiddag naar Hilvarenbeek fietste en het dorp inreed, viel mijn oog toevallig op twee borden. Het ene bord liet weten dat daar café ‘Den Hemel’ stond, en het andere bord iets verderop wees naar uitspanning ‘De Toekomst’. Al fietsend en mijmerend over wat ik u wilde vertellen naar aanleiding van de evangelielezing van vandaag, begon het visioen van Johannes langzaam vorm te krijgen in mijn hoofd.
[... lees verder]

Terug naar overzicht