VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
SLOTGEBEDEN UITVAARTLITURGIE
SLOTGEBED 1
God onze Heer, Gij houdt van mensen zoals een vader van zijn kinderen.
Wij vertrouwen <naam> toe aan uw liefde die geen grenzen kent.
Wij zijn dankbaar voor al het goede dat Gij ons door hem/haar hebt gegeven en waardoor hij/zij 
ons een blijvend teken is geworden van uw liefde.
Breng hem/haar nu thuis in de vreugde van uw rijk, waaraan geen einde komt.
Verdiep de eenheid die ons samen bracht in deze dienst, nu wij naar woorden zoeken om voor 
elkaar een troost te zijn, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Amen.
SLOTGEBED 2
God, laat Uw Rijk gekomen zijn voor deze mens, <naam>. Wij moeten hem/haar aan  overlaten. 
Hij/zij is nu in Uw handen. Wij vragen U: zorg goed voor <naam>. En help ons nu wij hem/haar 
zo missen.
<Naam>, jouw naam hebben wij hier op een kruisje geschreven. Wij geven dit kruisje een 
plaats in onze kerk, het huis van God en de mensen. Een zichtbaar teken van dit gelovig 
afscheid, een naam die niet wordt uitgewist. Om niet te vergeten dat jij een van ons blijft en nu 
bent in de hand van God die gezegd heeft: altijd ben ik jullie God, in goede en kwade dagen. 
Laten we gaan om hem/haar weg te brengen naar zijn/haar laatste rustplaats.
Ga in vrede. Leef in het licht, rust in God. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest. Amen.
SLOTGEBED 3
Wij nemen afscheid van <naam>. Zijn/haar leven is afgerond, het werk is gedaan. Met respect 
kijken we terug naar zijn/haar pogingen om zijn/haar deel te realiseren van de diepste droom 
van de aarde, van een nieuw Jeruzalem. Dankbaar zijn we voor wat hij/zij daardoor voor ons 
betekende.
We nemen afscheid van <naam>. We geven zijn/haar dode lichaam aan de aarde/het vuur. We 
geven hem/haar uit handen, maar houden de herinnering aan hem/haar levend. 
SLOTGEBED 4
Goede God, wij geloven dat een mens er is om te leven en niet om dood te gaan, ook al is hij 
gestorven. Wij geloven dat een mens er is om rechtop door het leven te gaan en niet gebukt, 
ook al heeft het verdriet (of dat leven) hem/haar getekend.
Wij geloven dat een mens er is om U te vinden en niet te verdwalen.
Goede God, wij danken U voor dit geloof. Het maakt het leven waard om geleefd te worden. Het 
sterkt ons in moeilijke dagen en geeft ons de moed om verder te gaan.
Amen.

 

Terug naar overzicht