VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

GODSDIENSTIGE FEESTEN EN GEBRUIKEN

Voor een overzicht van verschillende feesten zie:

www.feestweetwatjeviert.nl

Algemeen
     Carnaval
     Kalenders

    
Jaartellingen
     Nieuwjaar

     Sint Nicolaas

Boeddhisme
    
Boeddhistische feesten

Christendom
     Driekoningen
     Sint Franciscus
     Kerstmis
     Vasten
     Pasen
     Sint Maarten

Hindoe´sme
    
Divali
     Holi Paghua

Islam
    
Ramadan
     Suikerfeest

Jodendom
    
Chanoeka
     Loofhuttenfeest
     Poeriem
     Wekenfeest

Terug naar overzicht