VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
Je eigen wonder worden
we zijn toeschouwers
aan de rand van je leven
we mogen je gadeslaan
terwijl je speelt
en naar je lachen
terwijl je verloren bent
in wat je ziet en doet
we zien je langzaam worden wat je bent
we houden de weg open naar je geluk
en trachten te verhinderen
dat je wordt
wat je niet kunt zijn
je mag ons eenmaal verlaten
je bent er om dat te doen
je mag heengaan
al wat wij voor je deden is voorlopig
je moet ons niet worden
je moet jezelf worden
je moet worden waarheen je wijst
je eigen wonder
(Theo Kersten, Gedoopt voor mensen)