VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
Een oud reisgebed
God, die uw dienaar Abraham
op alle wegen ongedeerd hebt bewaard,
ik vraag U:
bescherm ook mij.
Wees mijn bescherming in de strijd,
vertroosting op de weg,
verkoeling in de hitte,
beschutting in regen en kou,
een voertuig bij uitputting,
een steun in tegenspoed,
een stok in gevaar,
een haven bij schipbreuk.
Geef dat ik onder uw geleide
het doel van mijn reis
voorspoedig mag bereiken
en ongedeerd naar huis terugkeren.
Amen.