VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
Weet je nog van toen?
Lof met uitstelling en monstrans;
elke avond thuis de rozenkrans.
Priesters, broeders in het lang,
een Hoogmis met gregoriaans gezang.
Op feestdagen een drie-heren mis
en vrijdags nergens vlees, maar vis.
Volle aflaat en veertig quadragenen,
geen korte rokjes en vooral geen blote benen.

Een priester met de rug naar het volk,
heel veel engeltjes op een wolk.
Dood, oordeel, hemel of hel,
een misdienaar met een altaarbel.
Antoniusbrood, Hubertusbrood,
de kerk met haar moederschoot.
Veel wierook in een wierookvat,
een zieltje waar een vlek op zat.
Processie met baldakijn,
en lid van de H. Familie zijn.

's Zondags vespers of completen,
en vooral je kerkboek niet vergeten.
Voor alles krijg je genade van staat,
een schietgebedje kan ook geen kwaad.
Geloof, hoop, liefde en berouw,
op het priesterkoor vooral geen vrouw.
De suise met "eerbied in Gods huis",
leef vroom en zedig, rein en kuis.
Hoogeerwaarde, Zeereerwaarde, Gewooneerwaarde,
kruisdagen voor de vruchten der aarde.
Te Deum Laudamus een pauselijke zegen,
Christoffel beschermer op alle wegen.
Een priester met een bonnet,
de mis begint met een voetgebed.

's Zondags mag je beslist niet breien,
en in de vastentijd niet vrijen.
Vijf geboden van de kerk,
zilverpapier voor het missiewerk.
Af en toe op bedevaart,
St. Jozef wordt gevierd in maart.
1e schaal, 2e schaal, 3e schaal,
met een cent begint het kapitaal.
Ridder van het Heilige Graf, met kap en degen,
zondaars die het schuifje kregen.
Donderpreek met veel Latijn,
een misdienaar zit aan de wijn.

Missionarissen die zwartjes bekeren,
drie keer daags de Engel des Heren.
Openen en sluiten met de christelijke groet,
een moeder die haar kerkgang doet.
Een bisschop slaat je op de wang,
de vastentijd was toch zo lang!
Antonius voor verloren zaken,
de-gelovige-zijn-verplicht-de-hunbekende-
huwelijksbeletselen-waarinniet-
is-gedispenseerd-ten-spoedigste3
aan-de-pastoor-bekend-te-maken.

Een zegen met de wijwaterskwast,
een drietal beelden op de kast.
Portiuncula op Allerzielen,
op een of twee knieŽn knielen.
Engel van God die mij bewaart,
heeft de duivel wel of niet een staart?
Een retraite voor het volle leven,
een missiepreek om van te beven.
Van de zuster een heel mooi prentje,
de knikengel dankt al voor het centje.
St. Cecilia op het koor,
en ga zo maar door, ga zo maar door.
Per omnia saecula saeculorum.