VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
EEN SMEKELING ZO KOM IK TOT UW TROON
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon:
leg met uw woord beslag op mijn gedachten
opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten
Leer mij uw wet, die goed is waar en schoon,
dan loof ik U bij dagen en bij nachten.
Al uw geboden zijn gerechtigheid.
Ik prijs uw woord met juichende gezangen.
Uw rechterhand geleide mij altijd;
naar uw geboden richt ik al mijn gangen.
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,
het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap, en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht.Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Terug naar overzicht