VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

Gebenedijd zijt gij

Gebenedijd zijt gij. En onder al de vrouwen,
't zij wie of waar dat 't zij, eerbiedig aan te schouwen,
gebenedijd zijt Gij.

     Refrein:
     O moedermaagd, die Jezus draagt,
     eerbiedig aan te schouwen: gebenedijd zijt gij.

Gebenedijd zijt Gij. Voor eeuwen uitverkoren,
gij, moeder, ook van mij daar God is uit geboren,
gebenedijd zijt Gij.

Gebenedijd zijt Gij. Naast u en is er gene
van zond'en schulden vrij, o, onbevlekt' allene,
gebenedijd zijt gij

 

 

Terug naar overzicht