VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
GEEF VREDE HEER, GEEF VREDE
Geef vrede, Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang.
Er wordt zo veel geleden, de mensen zijn zo bang.
De toekomst is zo duister en ons geloof zo klein.
O, Jezus Christus luister en laat ons niet alleen.
Geef vrede, Heer, geeft vrede, Gij die de vrede zijt.
Die voor ons hebt geleden, gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven, bevrijd van angst en pijn.
De mensen blijdschap geven, de vredestichters zijn.
Geef vrede, Heer, geef vrede, bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede, die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken, uw vrede wint de strijd.

Terug naar overzicht