VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
GEEST DIE VUUR EN LIEFDE ZIJT
Geest, die vuur en liefde zijt, Geest die leeft van eeuwigheid,
voortkomt van de Zoon en Vader, leid, o Heer, ons altijd nader           
door uw liefde, door uw licht, tot uw heilig aangezicht.
Geest van wijsheid,Geest van raad,aller dingen zuivere maat.
Trooster, die met wondere krachten bijstaat wie in leed ver-
smachten; wees ons op de levenszee:vaste baak en veilige ree.
Geest, die waakzaam zijt en sterk,hoed het schip van Christus
kerk. Stuur het tot aan 't zalig ende, tot der tijden loop zich wende,
van deez' onbestendigheid, in uw stralend eeuwigheid.

Terug naar overzicht