VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
GOD GROET U ZUIV'RE BLOEME
God groet U, zuiv're bloeme, Maria maged fijn.
Gedoog dat ik u roeme, lof moet u altijd zijn.
Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij,
wij waren allen verloren, aan u beveel ik mij.
O roze zonder doren, o violette zoet.
O bloeme blauw in 't koren, neem mij in uw behoed.
Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij.
och, wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij.
Met recht zijt gij verheven al boven d'eng'lenschaar.	
Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar.
Och wil mij toch geleiden, staat gij mij altoos bij.
En wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij.

Terug naar overzicht