VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
HEEL DE AARDE JUBELT EN JUICHT
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer, alleluia, alleluia.
Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, 
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze 
alles bestuurt in gerechtigheid. refr.
Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht.
Hij gaat ons voor op alle wegen, 
heeft uit de zonde ons opgericht. refr.
Hij is de God, die ons verblijdde, 
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde 
en zonder vrees door de wereld laat gaan. refr.
Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat, Heer, uw naam bezongen wezen
in aller eeuwen eeuwigheid. refr.

Terug naar overzicht