VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
HOORT HOE GOD MET MENSEN OMGAAT
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij zijn belofte houdt,
die de mens van den beginne
adem geeft en gaande houdt.
Hoort hoe God met mensen omgaat,
hoe Hij Adam koning schiep
die zou heersen over alles
wat Hij in het leven riep.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij onze Schepper is
die ons maakt tot zijn getuigen
dragers van zijn beeltenis.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij Noach uitzicht bood
die Hij redde uit het water,
uit het duister van de dood.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij deed met Abraham
die Hij nageslacht beloofde
talrijker dan korrels zand.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij Mozes riep bij naam
die zijn volk de weg moest wijzen
naar het land van Kanašn.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij herder David koos
die zijn kudde zou doen leven
onbedreigd en zorgeloos.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij Jona moed insprak
die de mensen moest bekeren
tot vertrouwen in de Naam.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij tot Elia sprak
die de storm van angst en twijfel
met een stille bries doorbrak.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij van zich spreken laat
die bij monde van profeten
met ons is in woord en daad.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij tot Maria kwam
die Hij van het woord vervulde
eens beloofd aan Abraham.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe Hij ons een Dienaar zond
die met liefde als zijn wapen
ons voorgoed aan zich verbond.
Hoort hoe God met mensen omgaat
hoe wij Hem ter harte gaan
die ook hier tot ons zal spreken
als wij vragen naar zijn Naam.

Terug naar overzicht