VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
KOMEN OOIT VOETEN GEVLEUGELD
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede;
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord uit mensen monden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken.
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan -
vrede de weg voor mijn voeten. 

Terug naar overzicht