VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 

Te Lourd' op de bergen

Te Lourd op de bergen verscheen in een grot
vol glans en vol luister de moeder van God.
Ave, ave, ave Maria (2x)

Zij riep Bernadette, een nederig kind:
"WIe zijt gij", vroeg 't meisje, "die u daar bevindt?"
Ave, ave, ave Maria (2x)

"Ik ben d'onbevlekte en zuivere maagd,
gans vrij van de zonden heb ik God behaagd."
Ave, ave, ave Maria (2x)

"Dat pelgrims hier komen van wijd en van zijd,
'k zal zalving hier geven aan ieder die lijdt."
Ave, ave, ave Maria (2x)

 

 

Terug naar overzicht