VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
WIJ GROETEN U O KONINGIN
Wij groeten U, o koningin, o Maria:
U Moeder vol van teed're min, o Maria:
Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn,
prijst met ons uw Koningin:
Salve, salve, salve, Regina.
O Moeder van barmhartigheid, o Maria:
en troost in alle bitterheid, o Maria. refr.
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria. refr.
Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria:
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria. refr.

Terug naar overzicht