VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
WIJ HEBBEN VOOR U GEBEDEN
Wij hebben voor u gebeden 
dat uw geloof niet bezwijkt
en gij op uw beurt tot inkeer gekomen,
versterkt uw broeders, versterkt uw zusters.
Wij hebben voor u gebeden 
dat uw geloof niet bezwijkt
Gaat uit over alle landen, 
tot zover als de wereld reikt,
verkondigt het evangelie, 
dat het alles wat leeft, bereikt. refr.
En zegt: wie in Hem geloven 
zijn gered voor het koninkrijk.
De wonderen, blijde tekens 
zijn dan binnen uw handbereik. refr.
Verdrijft in zijn Naam de duivels, 
dat het kwaad uit de wereld wijkt.
Legt handen op aan wie lijden; 
dat het heil tot de hemel reikt. refr.

Terug naar overzicht