VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
WIJ ZOEKEN U ALS WIJ SAMENKOMEN
Wij zoeken U, als wij samenkomen, 
hopen dat Gij aanwezig zijt.
Hopen dat het er eens van zal komen: 
mensen in vrede, vandaag en altijd.
Wij horen U in oude woorden, 
hopen dat wij uw stem verstaan, 
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden 
waarheid en leven, de bron van bestaan.
Wij breken brood en delen het samen, 
hopen dat het wonder geschiedt,
hopen dat wij op Hem gaan gelijken 
die ons dit teken als spijs achterliet.
Wij vragen U om behoud en zegen, 
hopen dat Gij ons bidden hoort,
hopen dat Gij ons adem zult geven: 
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.

Terug naar overzicht