VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
TIJD VAN GISTEREN, MORGEN, VANDAAG
Prediker
Korte overweging Lourdeskerk Koningshoeven Tilburg, 20 februari 1986
“Alles heeft zijn tijd”, zo klonken de woorden uit het boek Prediker. Prediker leert ons, dat al ons 
doen en laten maar betrekkelijk is: “het leven is lucht, het najagen van wind”. Je kunt je wel 
overal druk om maken, maar uiteindelijk kun je de wereld toch niet veranderen. Maak er daarom 
maar het beste van en probeer zoveel mogelijk van het leven te genieten.
Als je dit hoort, denk je al gauw: laat de boel maar de boel, trek je terug op je eigen besloten 
stekkie en laat Gods water maar over Gods akker lopen. Toch denk ik niet dat Prediker dit 
bedoeld heeft. Want allemaal willen we wat in ons leven, het leven gaat niet zomaar aan de tijd 
voorbij.
Tijd om te genieten van het goede, als een weg van hoop naar de toekomst. Genieten van het 
goede: van de goede kanten van het leven die er ondanks al ons geploeter toch aan vastzitten: 
van eten en drinken, van tevreden zijn. Genieten van het goede: dat is een stukje bevrijd leven, 
gelukkig zijn temidden van de schaduwkanten van het leven. Je niet laten overmeesteren door 
de ellende.
Dát is misschien wat Prediker bedoelt: genieten van het goede van het leven, want als een 
mens geniet van eten en drinken, en tevreden vaststelt dat zijn geploeter ook goede kanten 
heeft, dan is dat iedere keer een geschenk van God.
Genieten mág dus, zonder bijsmaak en zonder schuldgevoelens. Het geeft je hoop op een 
nieuwe toekomst. En die hoop is meer dan leven bij de dag. Zij geniet van vandaag als het 
voorspel van morgen.
Hoop is troost bij verdriet en pijn. Een strelende hand die pijn verzacht, een vuist omkeert in een 
open hand. Hoop is kracht die je op weg zet naar het onmogelijke, naar de arme, naar de vijand, 
naar jezelf. Blijven hopen is vertrouwen op de ander, op jezelf. Niet je verdriet koesteren, en je 
afzonderen in zelfbeklag, maar je hart luchten. Niet opgeven bij voorbaat, maar volhouden, hoe 
dan ook. Iets nieuws aanpakken, of nemen zoals het is en morgen is er weer een dag.
Blijven hopen is geloven in een stem die roept, een belofte die wenkt.
AMEN

Terug naar overzicht thema's

Terug naar overzicht bijbelpassages