VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland  Relimarkt Bronnenmagazijn
 

TOT GELOOF GERAAKT
Handelingen 5, 12-16 – Johannes 20, 19-31

Overweging woco-viering St. Caeciliaparochie Berkel-Enschot, 17 april 2005

Het Brabants Dagblad van Paaszaterdag, de voorpaginafoto, met de tekst: "Een lang Paasweekeinde wacht: wat te doen? Zes tips om de verveling buiten de deur te houden." Zoals gewoonlijk zijn de tips voorspelbaar: meubelboulevard, autoshowroom, pretpark, paasbrunch, de natuur en... jawel, ook de kerk wordt genoemd. Niet met een paginagrote opsomming, zoals met Kerstmis, waar en hoe laat de verschillende diensten en vieringen zijn, maar wel met de volgende omschrijving: "Veel mensen weten het niet eens meer, maar we vieren dit paasweekeinde de verrijzenis van Jezus Christus. De inhoudelijke betekenis van dit feest is de laatste jaren ver op de achtergrond geraakt, maar wie in een wijde omgeving stil wil staan bij de wederopstanding van Jezus, kan terecht in de kerk". "Voordeel", besluit de krant: "er is plek genoeg". Nou viel dat nogal tegen, want in ieder geval op Paasochtend om 10 uur was ónze kerk bomvol en moesten er zelfs mensen blijven staan. En dat zal in veel andere kerken niet anders zijn geweest. Maar ja, dát kan de redacteur van de krant natuurlijk niet weten. Zoiets moet je misschien eerst zien, en dan geloven.

Ik las nog even verder in de Paaszaterdagkrant. Verderop stond een ingezonden stuk van moslimgelovige Ahmad Said Ikhlaf. Hij schreef zijn mening niet als aanval op het christendom neer, maar liet het volgende ter overweging weten. Volgens de islam heeft Jezus niet langer dan 3 uur aan het kruis gehangen en hebben ze hem daar levend van afgehaald. Hij werd verzorgd in de grafkamer van Nicodemus, was ’s maandags weer op de been en ging op reis naar Syrië, Turkije, Irak, Iran, Afghanistan, India en Kashmir. Jezus werd 120 jaar oud en ligt begraven in de Khan Yarstraat in Srinagar, een pelgrimsoord in Kashmir. Nu gaat het mijn niet om het ongelijk van de islam of het gelijk van het christendom en ik zeg dit niet als aanval op de islam: maar dit verhaal is niet míjn verhaal. Ik geloof het niet, en ik hoef het niet eens eerst te zien.

Zien en geloven, daar gaat het evangelie vandaag over. De apostel Tomas wil het eerst allemaal zien wat ze vertellen over Jezus; dat hij niet dood is, en dat hij is opgestaan uit zijn graf. "Ze kunnen me wel van alles wijs maken", moet hij gedacht hebben. Hij was er niet bij toen de leerlingen – zijn kameraden – Jezus na zijn dood hadden ontmoet. En op gezag van anderen, ook niet van zijn beste vrienden, neemt hij niet zomaar iets aan. Wat voor hem op dat moment alleen maar telt, is de angst en het verdriet om de dood van Jezus. Tomas is er eigenlijk nog helemaal kapot van. Hij moet eerst weten of het echt Jezus was die zijn medeleerlingen gezien hebben, en niet zomaar een geest of verschijning. Tomas wil letterlijk zijn vinger op de zere plek kunnen leggen. Hij wilde eerst wel eens weten, waar hij aan toe was. Eerst zien, dan geloven.

De situatie waarin de volgelingen van Jezus na Paaszondag terecht zijn gekomen, lijkt weinig bemoedigend. Van een "vrolijk Pasen", zoals we in onze tegenwoordige tijd zo vaak horen zeggen, was eigenlijk nauwelijks sprake. Het klinkt allemaal maar beklemmend. De deuren zijn gesloten (Beloken Pasen, "luiken dicht"), angst regeert, er heerst onzekerheid en ongeloof. Kennelijk zijn er nog heel wat anti-krachten werkzaam die de ervaring van de verrijzenis van Jezus proberen te verduisteren. Angst is er één van. Al eerder in het evangelie van Johannes werd de leerlingen de wacht aangezegd: als ze Jezus zouden blijven volgen en hem erkennen als de Christus, zouden zij uit de synagoge gebannen worden. Daarom zijn ze nu angstig en houden ze de deuren op slot.

Nu ze Jezus verloren zijn geraakt, vinden ze het moeilijk om anderen onder ogen te komen. Begrijpelijk, als je iemand die je zo lief was moet missen. Naar buiten gaan doet pijn, want je komt op al die plekken waar je samen was, de confrontatie met al die herinneringen is onplezierig. Je bent kwetsbaar. Je wilt er wel over vertellen, maar het valt je zwaar. En als ze er niet naar vragen, voel je je verlaten en eenzaam.

Toch verhinderen de gesloten deuren Jezus echter niet om binnen te komen, de leerlingen vrede toe te wensen en hen uit te zenden met de opdracht mensen hun zonden te vergeven en hen nieuw leven te schenken, de verrijzenis als het ware tastbaar onder mensen te maken.

Tomas. Ik herinner het me nog van vroeger, 21 december, het naamfeest van Tomas, de verjaardag van mijn vader. Hij was banketbakker, dus altijd vroeg op en (meestal) laat thuis. En in plaats van een versierde stoel als hij op zijn verjaardag thuis kwam, hielden wij – mijn zusje en ik – de achterdeur gesloten en lieten hem pas binnen wanneer hij had beloofd iets in vervulling te laten gaan wat wij graag wensten. Meestal ging dat om nogal praktische zaken, zoals: heb je taart bij je, krijgen wij deze week wat meer zakgeld of blijf je nu de rest van de dag thuis? Pas na een positief antwoord ging de deur open en mocht de jarige binnenkomen. Eerst zien, dan geloven. Want anders waren wij natuurlijk niet overtuigd.

Al van oudsher wordt Tomas "de ongelovige" genoemd. Je zou dat ook een "anti-kracht" kunnen noemen. Maar toch kunnen we Tomas’ "eis" om de Jezus’ wondetekenen te zien ook positief verstaan. Hij komt eerlijk uit voor zijn twijfels. Want zo zeker is het toch allemaal niet? Tomas weigert een "gemakkelijk" verrijzenisgeloof dat de opstanding van Jezus zou losmaken van zijn lijden en sterven. Het kruis en de dood horen bij het leven.

"Vrolijk Pasen": het mag gerust, maar vergeet niet de pijn en het verdriet die nu eenmaal bij het leven horen. Tomas laat zien wat we nodig hebben als we verdrietig zijn, pijn lijden of gebukt gaan onder ziekte: dat er iemand oog en oor voor je heeft, dat je zere plek gezien en onderkend wordt, dat we niet wegrennen voor de pijn en dat je verhaal serieus genomen wordt. Dát brengt genezing en voert tot verrijzenis: als je gezien en gekend wordt – ook in je tekort, je pijn, je twijfels – krijg je nieuwe levenskracht, kun je tot geloof geraken. De wonden van de wereld zijn er misschien niet mee genezen, maar we kunnen wel de gesloten luiken openen en de blijde boodschap verkondigen.

AMEN

Terug naar overzicht thema's

Terug naar overzicht bijbelpassages