VITABERNA

 

 


Pastoraal atelier

Levoland 

Relimarkt

Bronnenmagazijn

 
ARTIKELEN IN VERBUM
(eindredacteur 1977-2000)
1)
J. Simons
Getuigen: te pas of te onpas
in Verbum 45(1978)8, 382-384
2)
J. Simons
Beweging door bewogenheid
in Verbum 46(1979)2, 51-54
3)
J. Simons 
Nieuw leven aan de dood
in Verbum 47(1980)2, 61-75

4)
J. Simons
Verbum ziet Abraham
in Verbum 47(1980)5, 174-176
5)
J. Simons
De koerswijziging van Verbum in 1968
in Verbum 47(1980)7-8, 379-391
6)
J. Simons
Help, de docent verzuipt!
in Verbum 48(1981)2, 71-80
in Info-bulletin dekenaat Goirle-Tilburg, maart 1981
7)
J. Simons / F. Eijkman
Drie-in-de-pan. Over de relatie tussen leerlingen, maatschappij en joods-christelijke 
traditie
in Verbum 49(1982)1-2, 8-15
8)
J. Simons / N. Bulter
Terugkijken en vooruitzien. Enkele gedachten naar aanleiding van de interviews
in Verbum 49(1982)6, 233-239
9)
J. Simons
Katechetische methoden. Een beschrijving van een vijfentwintigtal recent verschenen 
katechetische methoden voor het VO
in Verbum 52(1985)1-2, 1-109
10)
J. Simons
"...En toen werd het wel even stil in de klas...". Over omgaan met verdriet op school
in Verbum 54(1987)3, 41-44
11)
J. Simons
Joods Historisch Museum. Zicht op heden en verleden van het jodendom
in Verbum 54(1987)7, 142-144
12)
J. Simons
Waarden en normen gaan met hun tijd mee
in Verbum 55(1988)3, 47-52
in Opstap 8(1988)1, 1-7
13)
J. Simons / B. de Reuver
Met hart en ziel geworteld in de school: in gesprek met vier katecheten
in Verbum 55(1988)5, 87-93
14)
J. Simons / B. de Reuver
Opleiden tot katecheet: een gesprek met drie opleiders
in Verbum 55(1988)5, 94-100
15)
J. Simons
Over interreligieuze dialoog gesproken
in Verbum 57(1990)4, 61-65
16)
J. Simons
Sluiting Hoger Katechetisch Instituut
in Een twee een 18(1990)17, 23-25
in School en Godsdienst 44(1990)7, 138-139
in Verbum 57(1990)8, 150-151
in Katholiciteit en Katechese nr. 51 (maart 1991), 28-30
17)
J. Simons
Leerlingbegeleiding en levensbeschouwing: een blinde vlek?
in Verbum 58(1991)8, 149-154
18)
J. Simons
Winti in Nederland
in Verbum 60(1993)6, 93-95
19)
J. Simons
Overige methoden ethiek en levensbeschouwing mbo
in Verbum 61(1994)1-2, 29-33
20)
J. Simons
Levensbeschouwing en ethiek
in Verbum 61(1994)6-7, 117-120
21)
J. Simons
God heeft vele gezichten
in Verbum 61(1994)8, 149-150
22)
J. Simons / J. v. Lier
Tijd in beeld
in Verbum 62(1995)2, 39-49
23)
J.Simons
Kunst en religie in oost en west
in Verbum 62(1995)3, 68-70
24)
J. Simons / J. Maas
Levensbeschouwing in de Tweede Fase: model raamleerplan van de VDL, 
samenvatting en bemerkingen
in Verbum 63(1996)1-2, 1-17
25)
J. Simons
Wegen banen naar de toekomst: criteria en richtinggevende uitspraken voor het 
katholiek (godsdienst)onderwijs
in School en Godsdienst 50(1996)/3, 29-35
in Verbum 63(1996)4-5, 87-95
26)
J. Simons
Beelden van verlangen naar een andere wereld
in Verbum 63(1996)4-5, 96
in School en Godsdienst 50(1996)5, 86
27)
J. Simons
Verbum gewaardeerd. Impressies van het lezersonderzoek
in Verbum 64(1997)1-2, 1-2
28)
J. Simons
Methoden levensbeschouwing voor het vbo
in Verbum 64(1997)5-6, 107-112
29)
J. Simons / A. de Jong
Gewone en verheven taal: ter introductie
in Verbum 64(1997)3, 33
30)
J. Simons / H. Lombaerts
Oude en nieuwe initiatierituelen
in Verbum 64(1997)7-8, 117-118
31)
J. Simons
Katholiek onderwijs 2000 plus
in Verbum 64(1997)7-8, 152-153
in School en Godsdienst 51(1997)8, 174-175
32)
J. Simons
Kiezen en delen. Uitgangspunten en hoofdlijnen
in School en Godsdienst 52(1998)3-4, 61-64
in Verbum 65(1998)3-4, 52-67
33)
J. Simons
Geloven leren communiceren. In gesprek met Aad de Jong
in Verbum 65(1998)3-4, 74-78
In School en Godsdienst 52(1998)3-4, 65-68
34)
J. Simons
Levensbeschouwing in de Tweede Fase
in Verbum 65(1998)8, 145-148
35)
J. Simons / Th. Geurts
Off line. Uitgave 'Verbum' beŽindigd
in Verbum  66(1999)7-8, 137-141

Terug naar overzicht